Những ngành nghề tự do

Nếu quí vị muốn làm nghề nghiệp không ràng buộc như diễn viên hay âm nhạc, quí vị không cần phải có giấy phép kinh doanh.

Điều này cũng đúng cho việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, nước và lâm nghiệp, là những nghề chỉ cần đăng ký tại ủy ban xã.

Ngoài ra, những ngành nghề chịu sự kiểm duyệt theo những văn bản đặc biệt (là những nghề thường buộc phải thi quốc gia) cũng không cần có giấy phép kinh doanh. Những nghề này là, ví dụ: luật sư bào chữa, môi giới nhà đất, tư vấn tài chính, chuyên gia, chuyên gia tâm lý trị liệu và những ngành khác. Tuy nhiên, quí vị phải đáp ứng những yêu cầu khác để có thể độc lập thực hiện công việc.

Hướng dẫn cụ thể về việc bắt đầu kinh doanh như thế nào cho từng ngành cụ thể có tại trang web businessinfo.cztại mục Hướng dẫn kinh doanh. Ví dụ, quí vị hãy xem hướng dẫn, làm cách nào để trở thành luật sư bào chữa tại CH Séctừng bước một.