Nghĩa vụ của doanh nhân

Chúng tôi sẽ thông tin cho quí vị về những nghĩa vụ căn bản của doanh nhân. Quí vị đừng quên, là còn tồn tại rất nhiều nghĩa vụ mà những đạo luật đặc biệt yêu cầu các doanh nhân phải thực hiện, ví dụ như luật về giấy phép kinh doanh. Để biết thêm thông tin về nghĩa vụ của doanh nhân sau khi thành lập doanh nghiệp, mời ghé thăm trang web www.BusinessINFO.cz.

Nghĩa vụ trả phí tiền định cho bảo hiểm y tế và xã hội

Là doanh nhân, quí vị có nghĩa vụ tự trả phí bảo hiểm y tế. Nếu quí vị là người nước ngoài đang đệ đơn xin thị thực dài hạn, xin cư trú dài hạn hoặc gia hạn cư trú cho loại cư trú mà quí vị đang có tại CH Séc, quí vị buộc phải ký bảo hiểm y tế thương mại có chăm sóc y tế toàn diện

Quí vị còn phải tự trả bảo hiểm xã hội tại CH Séc. Thường thì trả từ lúc bắt đầu hoạt động kinh doanh thông qua các khoản phí tiền định hàng tháng. Trả phí xã hội tiền định cho Cơ quan quản lý an sinh xã hội của tỉnh (OSSZ) chậm nhất đến cuối tháng mà quí vị phải trả mức phí tiền định.

Nếu quí vị có giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh, quí vị không được phép cắt đăng ký tại OSSZ, kể cả trong trường hợp quí vị không kinh doanh, không có thu nhập và không ở CH Séc.

Bây giờ quí vị đã có thể trả những khoản phí bắt buộc này bằng gói thuế trọn gói (xem tiếp).

Đăng ký hồ sơ thuế và nghĩa vụ trả thuế

Quí vị hãy cất tất cả các hóa đơn có thể làm hồ sơ thuế, nhờ đó quí vị có thể trừ đi những khoản chi phí theo thực tế. Cũng có thể dùng gói thuế trọn gói khi khai thu nhập, và chỉ cần lưu vào hồ sơ hóa đơn thu và chi.

Nếu quí vị sống ở CH Séc nhờ giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh và quí vị sử dụng gói thuế trọn gói, có thể có xảy ra trường hợp là quí vị không đáp ứng điều kiện để có đủ thu nhập nhằm gia hạn cư trú. Hãy tư vấn trước khi làm!

Khai thuế

Cứ cuối năm, qui vị có nghĩa vụ phải nộp bản khai thuế. Quí vị phải nộp bản khai thuế cho năm trước cho ủy ban tài chính theo nơi mà quí vị kinh doanh, đến cuối tháng Ba của năm sau. Nếu hồ sơ thuế của quí vị do chuyên gia thuế làm thì thời hạn nộp đươc kéo dài đến cuối tháng Sáu.

Để biết thêm thông tin về việc, nộp hồ sơ thuế như thế nào, mức thuế ở CH Séc và những thông tin hữu dụng khác, mời thăm trang web businessinfo.cz.

Gói thuế trọn gói

Từ năm 2021 có thêm gói thuế trọn gói, nhằm giúp những cá nhân kinh doanh đơn giản hóa nghĩa vụ và giảm gánh nặng hành chính. Đối với nhiều người, gói thuế trọn gói này còn giúp họ tiết kiệm tài chính. Gói thuế trọn gói cho phép thanh toán phí của 3 loại phí 1) bảo hiểm y tế 2) bảo hiểm xã hội 3) thuế thu nhập chỉ bằng một đơn đăng ký duy nhất và hàng tháng chỉ trả một khoản duy nhất.

Những OSVČ quyết định trả gói thuế trọn gói, không cần nộp bản khai thuế thu nhập cá nhân hay danh sách thống kê thu nhập và các khoản chi cho bảo hiểm y tế và danh sách thu nhập và khoản chi cho OSSZ. Nếu quí vị định trả bằng gói thuế trọn gói, quí vị phải đăng đăng ký qua  đơn đăng ký dưới đây.

Trên trang nhà của Bộ tài chính quí vị có thể thử tính xem có đáng chuyển sang “gói thuế trọn gói” không. Trang này bằng tiếng Séc, nhưng khá là dễ hiểu. Máy tính này còn biết tính đến cả mức phí mà quí vị phải trả hàng năm khi thuê dịch vụ làm thuế.

Nếu quí vị sống tại CH Séc nhờ giấy phép cư trú với mục đích kinh doanh, quí vị hãy tư vấn trước, liệu quí vị có thể sử dụng gói thuế trọn gói cho mục đích chứng minh thu nhập cho Bộ nội vụ CH Séc hay không!

Thông tin về gói thuế trọn gói, kể cả thông tin, đến khi nào thì quí vị phải đăng ký thuế có tại trang web của Sở thuế CH Séc.

Cập nhật nội dung từ khía cạnh xã hội-pháp lý ngày 8.11.2021.