Kinh doanh cá thể

Trong chương này, quí vị sẽ được biết, ai là doanh nhân (cá nhân) và dựa trên sự cho phép nào thì được kinh doanh tại CH Séc.

Doanh nhân tại CH Séc được định nghĩa, là người độc lập thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân và tự chịu trách nhiệm cho công việc kiếm lợi nhuận bằng giấy phép kinh doanh hoặc một hình thức tương tự trong thời gian dài nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

Cá nhân kinh doanh được gọi là người tự làm việc kiếm lờigọi là OSVČ. Hoạt động độc lập để kiếm lời được chia ra làm hoạt động độc lập chính yếu để kiếm lời và hoạt động độc lập kiếm lời phụ yếu. Ví dụ, hoạt động kinh doanh được gọi là phụ yếu, nếu quí vị kinh doanh trong lúc làm thuê, hoặc trong khi nghỉ phép nuôi con, hoặc trong thời gian có lương hưu.

Quí vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về hoạt động kiếm lời chính yếu và khi nào thì được xem là chính yếu hoăc phụ yếu trên trang nhà của Cơ quan quản lý an sinh xã hội.

Cách thức kinh doanh thường xuyên nhất ở CH Séc là kinh doanh có giấy phép, do luật về giấy phép kinh doanh qui định. Quí vị có thể tìm bản hiện hành trên trang nhà của bộ Công nghiệp và công thương, và kinh doanh thuộc phạm vi sửa đổi của bộ luật.

Đồng thời có thể kinh doanh trong khuôn khổ cái gọi là nghề nghiệp tự do. Nghề nghiệp tự do được định nghĩa là kinh doanh cá thể được thực hiện trên nền tảng khác với nền tảng của luật về giấy phép kinh doanh. Đối với một số nghề nghiệp tự do thì việc là thành viên trong một hiệp hội nghề (vd, dành cho luật sư hoặc bác sĩ) là bắt buộc, với một số nghề thì việc gia nhập hội viên chỉ là tự nguyện (vd, dành cho nhà báo).

Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về các loại hình kinh doanh cá thể trong những chương sau.

Cập nhật nội dung từ khía cạnh xã hội-pháp lý ngày 8.11.2021.