Home Cần xử lý Người ngoại quốc kinh doanh tại CH Séc Điều kiện kinh doanh cho người nước ngoài tại CH Séc

Điều kiện kinh doanh cho người nước ngoài tại CH Séc

Trong chương này, quí vị sẽ được biết, người nước ngoài có thể kinh doanh tại CH Séc dựa trên những điều kiện nào. Chúng tôi sẽ đề cập đến thông tin liên quan đến tình huống, bây giờ quí vị mới chuẩn bị qua Séc hay đã sống ở đây và muốn kinh doanh. Nó còn phụ thuộc vào việc, quí vị đến từ nước nào. Quí vị đến từ nước thành viên của liên hiệp EU hay ngoài EU.

Bây giờ quí vị mới chuẩn bị qua CH Séc và muốn kinh doanh tại đây?

Công dân EU, khu vực kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ

Công dân của nước thành viên thuộc liên hiệp Âu châu hoặc một nước khác có hợp đồng Hiệp định về khu vực kinh tế châu Âu hoặc công dân của Liên Bang Thụy Sĩ có thể kinh doanh tại CH Séc theo những điều kiện như công dân Séc.

Nếu doanh nhân của một trong các nước thành viên EU tạm thời hoặc tùy dịp mà cung cấp dịch của mình trong một nước thành viên khác thì thường gọi là cung cấp dịch vụ xuyên biên giới. Trong trường hợp như vậy không xảy ra việc định cư tại nước chủ nhà và để cung cấp dịch vụ, chỉ cần thông báo với cơ quan liên quan. Quí vị có thể tìm thêm thông tin về việc cung cấp dịch vụ xuyên biên giới tại trang web BusinessINFO.cz.

Công dân nước thứ ba (ngoài EU)

Nếu quí vị đến từ nước thứ ba, quí vị có thể đệ đơn  xin thị thực cư trú dài hạn với mục đích kinh doanh.  thông qua cơ quan đại diện tại nước mình. Cần phải tính đến việc là quí vị sẽ phải chứng minh rằng quí vị có tài chính để cư trú cho các mục đích thị thực dài hạn. Sau đó thì quí vị, dẫu là người nước ngoài có thể kinh doanh với điều kiện gần như công dân Séc.

Từ ngày 1.9.2019 hạn ngạch về số lượng đơn xin thị thực với mục đích kinh doanh đã được áp dụng tại một số Đại sứ quán CH Séc. Chỉ thị của chính phủ chỉ định con số cụ thể. Thông tin về việc sử dụng các hạn ngạch cụ thể hiện đang được sử dụng được công khai trực tiếp trên trang nhà của những Đại sứ quán liên quan.

Hãy tìm thêm thông tin tại trang nhà của Bộ Nội vụ CH Séc

Quí vị đã định cư ở CH Séc với mục đích khác và muốn bắt đầu kinh doanh?

Nếu quí vị có vĩnh trú tại Ch Séc, quí vị có thể kinh doanh với những điều kiện như người Séc.

Trong trường hợp quí vị là người ngoại quốc đến từ nước thứ ba (ngoài EU) và đã định cư tại CH Séc và muốn có giấy phép cư trú dài hạn với mục đích kinh doanh, quí vị có thể xin sau năm năm cư trú tại CH Séc. Nếu mục đích cư trú của quí vị là đoàn tụ gia đình, quí vị có thể xin cho mục đích kinh doanh sau ba năm.

Tuy nhiên, quí vị có thể kinh doanh đồng thời với việc hiện mục đích cư trú/thị thực khác. (Ví dụ, trong khi học, làm thuê hoặc đoàn tụ gia đình). Có thể bằng hình thức làm thêm để có đủ chi phí. Nhưng quí vị phải thực sự thực hiện mục đích cư trú mà chính quí vị đã chứng minh cho Bộ Nội vụ CH Séc (nghĩa là, vd. tiếp tục học, làm việc hoặc đoàn tụ với gia đình).

Để cho dễ hiểu, chúng tôi đã soạn cho quí vị một số ví dụ như của những tình huống sau:

Tôi là người nước ngoài đang học tập tại CH Séc và muốn kinh doanh để kiếm thêm thu nhập.

Được, là người nước ngoài tại CH Séc, quí vị có thể làm thêm khi học bằng việc kinh doanh có giấy phép. Những hình thức làm thêm thường gặp có thể là dịch văn bản, thông dịch, hướng dẫn du lịch quanh Praha bằng tiếng nước ngoài và nhiều cách khác, tùy vào kỹ năng và khả năng của quí vị. Nếu quí vị tiếp tục học, quí vị có thể kinh doanh, không những vậy còn làm việc với tư cách nhân viên. Tuy nhiên, quí vị phải thực sự thực hiện nghĩa vụ học tập của mình, nghĩa là mục đích cư trú, là việc du học.

Tôi là phụ nữ có giấy phép/thị thực cư trú dài hạn với mục đích đoàn tụ với chồng và tôi muốn kinh doanh.

Được, kể cả trong trường hợp này cũng được kinh doanh, nhưng cũng có thể làm công ăn lương, nếu quí vị vẫn tiếp tục thực hiện mục đích cư trú của mình (đoàn tụ gia đình). Nếu quí vị đáp ứng được điều kiện cho loại công việc đã chọn, quí vị có thể xin giấy phép kinh doanh. Có thể là quí vị sẽ muốn nâng cao trình độ chuyên môn hoặc học để lấy bằng cho một chuyên ngành mới.

Nhiều phụ nữ tại CH Séc vừa chăm sóc trẻ trong kỳ nghỉ gọi là nghỉ phép nuôi con, vừa làm thêm bằng cách kinh doanh hoặc làm việc bán thời gian trong khuôn khổ làm công ăn lương.

Quí vị hãy hỏi thăm tại các tổ chức phi chính phủ Trung tâm hội nhập Praha theo từng lựa chọn cụ thể của riêng quí vị. Họ sẽ vui lòng giúp đỡ quí vị!

 

Tại CH Séc, quí vị có thể kinh doanh bằng 2 phương thức – với tư cách cá nhân, hoặc với tư cách pháp nhân. Quí vị có thể tìm đọc thông tin cụ thể trong từng mục.

Cập nhật nội dung từ khía cạnh xã hội-pháp lý ngày 8.11.2021.