Podmínky podnikání cizinců v ČR

V této kapitole se dozvíte, za jakých podmínek můžete jako cizinec podnikat v České republice. Uvedeme si informace o situaci, v níž se teprve chystáte do ČR, nebo zde již pobýváte a chcete podnikat. Také záleží na tom, z jaké země pocházíte, zda ze země Evropské unie nebo mimo Evropskou unii.

Teprve se chystáte do České republiky a chtěli byste zde podnikat?

Občané EU, EHP a Švýcarska

Občané členského státu Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo občané Švýcarské konfederace můžou v ČR podnikat za stejných podmínek jako čeští občané.

Pokud podnikatel z jednoho členského státu EU poskytuje své služby v jiném členském státě dočasně či příležitostně, jedná se o tzv. přeshraniční poskytování služeb. V takovém případě nedochází v hostující zemi k usazení a pro poskytování služeb stačí pouze podat oznámení příslušným orgánům. Více informací ohledně přeshraničního poskytování služeb naleznete na webu BusinessINFO.cz.

Občané z třetích zemí (mimo EU)

Pokud pocházíte z třetích zemí, můžete si prostřednictvím zastupitelského úřadu ve své zemi požádat o tzv. dlouhodobé vízum za účelem podnikání. Je třeba počítat s tím, že budete muset prokázat, že máte prostředky k pobytu pro účely dlouhodobého víza. V České republice poté můžete i jako cizinci v zásadě podnikat za stejných podmínek jako čeští občané.

Od 1. září 2019 byly na vybraných zastupitelských úřadech ČR zavedeny početní kvóty pro počet přijatých žádostí o vízum za účelem podnikání. Jejich výši stanovuje nařízení vlády. Informace o aktuálním čerpání konkrétních kvót jsou zveřejněny přímo na internetových stránkách příslušných zastupitelských úřadů.

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. 

Pobýváte již v ČR za jiným účelem a chcete začít podnikat?

Pokud máte trvalý pobyt v ČR, můžete podnikat za stejných podmínek jako čeští občané.

V případě, že jste cizinec z třetí země (mimo EU), již pobýváte v ČR a chcete získat povolení k dlouhodobému pobytu za účelem podnikání, můžete tak učinit až po pěti letech pobytu v ČR. Pokud je váš účel pobytu sloučení s rodinou, můžete o účel podnikání požádat po třech letech.

Podnikat však můžete i souběžně  při plnění jiného účelu pobytu/víza (například při studiu, zaměstnání nebo sloučení s rodinou). Může to být formou přivýdělku, který vám zajistí potřebné finance. Musíte však fakticky plnit svůj účel pobytu, který jste prokázali Ministerstvu vnitra ČR (tedy např. i nadále studovat, pracovat nebo být sloučeni s rodinou).

Pro lepší pochopení jsme si pro vás připravili příklady takových situací:

Jsem cizinec studující v ČR a rád bych si přivydělal podnikáním.

Ano, jako cizinci si můžete v ČR přivydělat při studiu živnostenským podnikáním. Obvyklé formy přivýdělku mohou být překlady, tlumočení, průvodcování po Praze v cizím jazyce a mnoho dalších dle vašich dovedností a schopností. Pokud budete i nadále studovat, můžete nejen podnikat, ale i pracovat jako zaměstnanci. Musíte však fakticky plnit své studijní povinnosti a tedy i váš účel pobytu, kterým je studium.

Jsem žena, která má povolení/vízum k pobytu za účelem sloučení s manželem a ráda bych podnikala.

Ano, i v tomto případě lze podnikat, ale i být zaměstnaná, pokud stále plníte svůj účel pobytu (sloučení s rodinou). Pokud splníte podmínky pro vámi zvolený druh činnosti, můžete si požádat o živnostenské oprávnění. Je možné, že si budete v ČR chtít také zvýšit svou profesní kvalifikaci nebo se rekvalifikovat na novou profesi.

Mnoho žen v ČR, které se starají o děti v rámci tzv. rodičovské dovolené, si přivydělává právě podnikáním nebo menším pracovním úvazkem v rámci zaměstnání.

Zeptejte se v neziskových organizacích a v Integračním centru Praha na konkrétní možnosti právě pro vás. Rádi vám pomohou!

V ČR můžete podnikat dvěma způsoby – jako fyzická osoba, nebo jako právnická osoba. Detailnější informace naleznete v jednotlivých kapitolách.

Aktualizováno z hlediska sociálně-právního obsahu ke dni 8. listopadu 2021.