Vzdělávání dospělých v ČR

Máte ukončené středoškolské vzdělání a máte zájem ve studiu v České republice pokračovat? Vyberte si z nabídky vysokých škol, nebo vyšších odborných škol.

 

 

Vyšší odborné školy

Vyšší odborné školy (VOŠ) v ČR poskytují specializované studium nejčastěji 2–3leté. Absolventi získávají titul diplomovaný specialista (Dis.). Nejedná se o vysokoškolské vzdělání. Studijní obory, které je možné na VOŠ studovat, jsou například sociální pedagogika, reklama a umělecká tvorba, zdravotní sestra, záchranář, cestovní ruch, grafický design a mnoho dalších.

Odkazy:

  

Podmínky pro přijetí najdete na webových stránkách jednotlivých škol.

 

Univerzity a vysoké školy

Máte zájem o studium na vysoké škole v České republice? Praha je městem s největším počtem vysokých škol v České republice. Veřejných, soukromých nebo státních vysokých škol je zde několik desítek a nabízejí stovky vzdělávacích programů. Seznam vysokých škol a vzdělávacích programů naleznete například na tomto webu (zde můžete vyhledávat vysoké školy i podle studijních směrů či oborů). Mezi další vyhledávací portály patří například www.atlasskolstvi.cz nebo web Ministerstva školství ČR.

Studovat můžete v různých formách studia (prezenční, distanční, kombinované aj.) v bakalářských, magisterských či navazujících studijních programech. Podmínkou přijetí ke studiu je úspěšné přijímací řízení. Každá škola si stanovuje, jakým způsobem přijímací řízení probíhá. V případě některých vysokých škol v ČR se jedná o přijímací zkoušky formou testů, ústních pohovorů či talentových zkoušek, popřípadě kombinací těchto forem. Některé vysoké školy přijímají studenty bez přijímacích zkoušek, popř. pouze na základě výsledků jejich předchozího studia na střední škole.

Cizinci jakožto zájemci o studium, kteří nemají české státní občanství, popřípadě nesložili maturitní zkoušku z češtiny, musejí v některých případech v rámci přijímacího řízení též složit zkoušku z českého jazyka. Podmíny přijímacích zkoušek pro cizince si vždy ověřte na webových stránkách dané VŠ/fakulty/katedry, popř. na příslušném studijním oddělení.

V případě, že je pro vás systém vysokých škol v ČR nesrozumitelný, můžete si domluvit konzultaci v Integrační centru Praha nebo v některé z organizací, které se věnují integraci migrantů v oblasti vzdělávání (např. META, o. p. s.).

Jednou z důležitých náležitostí přihlášky ke studiu na vysoké škole je nostrifikace dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (pokud toto vzdělání bylo dosaženo v jiném státě než v České republice). Více informací o nostrifikacích se dozvíte v následující kapitole. Pokud jste středoškolské vzdělání získali na české škole, přikládáte maturitní vysvědčení a nostrifikaci nepotřebujete.