Úvod O nás Dobrá praxe, vzdělávání pracovníků

Dobrá praxe, vzdělávání pracovníků

V této kapitole webové stránky Praha – Metropole všech se věnujeme různým tématickým oblastem a příkladům dobré praxe, které mohou být inspirací pro odborníky, ale nejen pro ně. Shromážděné materiály pochází z HMP, projektů podpořených HMP, městských částí, od neziskových organizací a dalších aktérů.

V části lokální integrace se můžete seznámit s projekty a výstupy týkajícími se lokálních samospráv a doporučení v oblasti integrace a soužití s českou veřejností.

Kapitola vzdělávání shromažďuje dobrou praxi vzdělávání žáků a studentů s odlišným mateřským jazykem napříč českou vzdělávací soustavou. Za speciální pozornost pak stojí portál Inkluzivní škola.cz neziskové organizace META. Pro knihovny pak mohou být inspirací již existující materiály pro cizince.

V dalších kapitolách je pak věnována pozornost info kartám v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. A dále pak komunikačním kartám pro pacienty cizince a zdravotníky v části Zdravotnictví, zdraví a péče. Zde naleznete také komunikační karty pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby.

A v poslední kapitole této části webu Praha – Metropole všech se pak věnujeme dobré praxi v oblasti vzájemného soužití, ale také mýtům o migraci a cizincích a faktům, ze kterých je zapotřebí v komunikaci vycházet.