Úvod Užitečné kontakty Bezplatné tlumočení a doprovody

Bezplatné tlumočení a doprovody

V této kapitole webu Praha – Metropole všech naleznete užitečné kontakty, pokud potřebujete jako cizinci v Praze zprostředkovat tlumočení nebo jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnictví nebo jinde, kde je náročné se dorozumět nejen kvůli jazyku, ale také pro kulturní rozdíly.

Kdo Vám pomůže překonat bariéry?

Pokud přicházíte do nového prostředí, ve kterém se mluví jiným jazykem, narážíte každodenně na jazykovou bariéru. Každá komunikace je obtížná. V lepším případě potkáte někoho, kdo rozumí vaší řeči nebo dalšímu jazyku, který ovládáte, a pomůže vám dorozumět se. Řadu situací však musíte vyřešit s lidmi, kteří váš mateřský jazyk neznají.

Snadnější komunikaci a překonávání bariér mezi migranty a úřady nebo dalšími institucemi pomáhají zajistit v Praze dvě profese: interkulturní pracovníci a komunitní tlumočníci.

Interkulturní pracovníci a komunitní tlumočníci překonávají nejen jazykovou odlišnost, ale také umí zacházet s kulturními rozdíly, které často cizincům pobyt v novém prostředí České republiky ztěžují. Důležitou kvalitou je jejich velká interkulturní citlivost. Vědí, že některé věci se nedají jednoduše přeložit do českého jazyka, protože v té druhé kultuře neexistují a často je nutné překlad rozšířit o oboustranné vysvětlení. Při  tlumočení dokážou vystoupit z tlumočnické role a vysvětlit některá specifika a předejít potenciálnímu konfliktu.

Interkulturní pracovníci a komunitní tlumočníci se dobře orientují jak v české kultuře a reáliích, tak v kultuře a reáliích zemí svých klientů – cizinců v ČR. Jsou též dobře seznámeni s příslušnou legislativou, fungováním státní správy a fungováním důležitých institucí. To vše usnadňuje komunikaci s klienty cizinci v České republice a zprostředkovává snadný kontakt s druhou stranou. Navíc disponují potřebnými kontakty.

Obě profese mají za sebou značnou odbornou přípravu a získání osvědčení.

V současnosti lze v Praze využít zejména služeb interkulturních pracovníků.

Seznam interkulturních pracovníků

Pro tlumočení po telefonu se lze také obrátit na specializovanou infolinku Charity ČR.

Linka funguje v ukrajinštině, vietnamštině a mongolštině. Mohou se na ni obrátit jak migranti žijící v ČR, tak pracovníci veřejné správy při jednání s migranty. Kontakty na infolinky a jejich pracovní doba je uvedena na webu Charity ČR, která službu poskytuje.

Čtěte dále:

5. prosince, 2022