Úvod O nás Projekty a spolupráce s HMP Projekty s neziskovými organizacemi

Projekty s neziskovými organizacemi

V této části naleznete vybrané projekty, které realizují a realizovaly neziskové nestátní organizace a kterých se Hlavní město Praha účastnilo financováním, nebo jinou spoluprací.

Města a inkluzivní strategie

Od září 2017 do července 2020 realizovalo Sdružení pro integraci a migraci společně s partnery projekt Města a inkluzivní strategie. Tento záměr odpovídal na poptávku státní správy zhodnotit, jakým způsobem dochází k integraci cizinců v České republice na lokální úrovni a na základě příkladů národní i mezinárodní dobré praxe navrhnout inovativní řešení k zefektivnění integračního procesu.

Hlavním cílem plánu bylo zhodnotit projekty a nástroje (finanční toky, legislativa aj.) zaměřené na integraci cizinců a nastavit integrační politiky tak, aby lépe reflektovaly reálné potřeby cizinců. Hlavními výstupy jsou úvodní hodnotící zpráva, manuál lokální integrace a databáze integračních projektů s vlastním hodnotícím nástrojem.

Projekt byl realizován za podpory Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, v rámci výzvy 124 zaměřené na podporu inovačního prostředí. Na realizaci plánu se kromě týmu SIMI podíleli odborníci z Centra pro sociální a ekonomické strategie při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy (CESES), kteří stáli i u jeho zrodu, a z Multikulturního centra Praha. Mezi další partnery patří Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky a vybrané kraje: Hlavní město Praha, Liberecký kraj a Jihomoravský kraj.

Manuál lokální integrace migrantů v ČR

Manuál lokální integrace migrantů v ČR je přehledná publikace, která má pomoci krajům a obcím se orientovat v té- matu integrace migrantů/migrantek a vytvářet funkční integrační opatření. Jedná se o velmi užitečný nástroj zejména pro zaměstnance/zaměstnankyně krajských a obecních úřadů, místní političky/politiky a zaměstnance/zaměstnankyně institucí, které s migranty/migrantkami přicházejí do kontaktu. Manuál obsahuje řadu praktických tipů a konkrétních návodů, a je určen i čtenářům/čtenářkám bez předchozích zkušeností s tématem integrace.