Narození dítěte cizince

Po narození dítěte porodnice oznámí tuto skutečnost na místní matriku. Matrika vystaví dítěti doklad o narození tzv. rodný list. Rodný list není oprávněním k pobytu. 

Povolení k pobytu pro dítě (cizince) narozené na území ČR

Plánujete-li s dítětem pobývat v ČR déle než 60 dní po jeho narození, musíte pro dítě požádat o povolení k pobytu do 60 dnů od jeho narození. 

Dítě získá stejné povolení k pobytu (krátkodobé vízum, dlouhodobé vízum, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt) jako rodič, se kterým žije ve společné domácnosti. Pokud mají rodiče různé druhy pobytu, můžete si vybrat, o jaký druh pobytu pro dítě požádáte.

Doporučujeme žádat o výhodnější povolení k pobytu. Např. pokud má jeden rodič povolení k dlouhodobému a druhý k trvalému pobytu na území ČR, požádejte pro své dítě rovnou o povolení k trvalému pobytu.

Je-li dítě občanem Evropské unie či rodinným příslušníkem občana Evropské unie, o povolení k pobytu žádat nemusíte. Je na vás, zda pro dítě požádáte o potvrzení o přechodném pobytu občana EU (za předpokladu, že dítě zůstane na území ČR déle než 3 měsíce po narození) nebo o povolení k trvalému pobytu (pokud jeho rodič má sám povolení k trvalému pobytu). Výhodou podání žádosti o trvalý pobyt do 60 dnů ode dne narození dítěte je, že dítě od okamžiku narození automaticky spadá do systému veřejného zdravotního pojištění. 

Pokud je jeden z rodičů občanem ČR, dítě automaticky získá občanství České republiky. Není tedy třeba o něj žádat.

Zdravotní pojištění těhotenství, porod, dítě

Zdravotní péči během těhotenství, při porodu a poporodní péči má hrazenou z veřejného pojištění zejména žena cizinka, která je občankou EU (a je zde zaměstnána či podniká výhradně na území ČR), nebo která má uděleno povolení k trvalému pobytu v ČR a další. Ověřte si, zda do této skupiny spadáte. Pokud ano, vaše dítě bude po narození rovněž spadat do systému veřejného zdravotního pojištění, avšak pouze za předpokladu, že pro něj do 60 dnů od narození požádáte o povolení k pobytu (viz výše). 

Pokud máte dlouhodobý pobyt za účelem zaměstnání a jste zaměstnána u zaměstnavatele se sídlem v ČR, rovněž spadáte do systému veřejného zdravotního pojištění, avšak pro vaše dítě budete muset po narození koupit komerční zdravotní pojištění.

Čekáte dítě a máte sjednáno komerční zdravotní pojištění? V tom případě si zjistěte, jaký rozsah péče kryje vaše zdravotní pojištění. Pokud byste nebyla pojištěna pro péči během těhotenství a pro porod, musela byste zaplatit náklady na zdravotní péči, které se mohou u komplikovaných případů vyšplhat velmi vysoko. Počítejte s tím, že po porodu budete muset pro dítě vyřídit také komplexní zdravotní pojištění.

Určení otcovství a vyživovací povinnost

Obecně platí, že otcem dítěte je manžel matky. Pokud rodiče nejsou manželé, je třeba uznat otcovství prohlášením na matrice nebo u soudu. Jeden z rodičů může rovněž podat podnět soudu k určení otcovství, a sice do 6 měsíců věku dítěte. 

Rodiče mají vůči svým dětem vyživovací povinnost do té doby, dokud nejsou schopny se samostatně živit. Tato povinnost tedy není ukončena okamžikem dosažení určitého věku dítěte, ale zpravidla např. ukončením studia či přípravy na budoucí povolání. Pokud jeden z rodičů zanedbává svou vyživovací povinnost, může se druhý rodič nebo dítě obrátit na soud.

Užitečné odkazy a kontakty: