Jednotná kontaktní místa (JKM)

Jednotné kontaktní místo (JKM) poskytuje bezplatné informace potřebné k zahájení podnikání nejen v České republice, ale i kdekoliv v Evropské unii. Dále také zprostředkovává kontakt na příslušný úřad v ČR i v EU, který se zabývá povolováním konkrétní činnosti. Také pro vás zajistí předání žádostí o vyřízení podnikatelského oprávnění či uznání odborných kvalifikací příslušným orgánům. Můžete tedy vyřídit všechny potřebné formality pro vstup do podnikání na jednom místě. JKM jsou zřizována státem na základě legislativy Evropské unie. Informace, které poskytují, jsou ověřené a aktualizované.

V České republice se nachází patnáct Jednotných kontaktních míst. Jejich seznam a kontakty naleznete na webových stránkách BusinessINFO.

V Praze se můžete obrátit na dvě JKM, a sice na živnostenském úřadě městské části Praha 1 a Praha 7.

Úřad městské části Praha 1 – obecní živnostenský úřad

adresa: Vodičkova 681/18, 115 68, Praha 1 – Nové Město

telefon: + 420 221 097 139, + 420 221 097 394, + 420 221 097 366

e-mail: jkm@praha1.cz

webové stránky: www.praha1.cz

Úřad městské části Praha 7 – obecní živnostenský úřad

adresa: Nábřeží kpt. Jaroše 1000, 170 00 Praha 7

telefon: + 420 220 144 164

e-mail: jkm@praha7.cz

webové stránky: www.praha7.cz

Elektronický formulář
Své dotazy ohledně podnikání v ČR a v EU můžete pokládat také prostřednictvím formuláře, který se nachází na webových stránkách BusinessINFO.cz.

Pro kompletní výčet informací a služeb JKM navštivte webové stránky BusinessINFO.cz.

Na Jednotná kontaktní místa se můžete obrátit nejen v češtině, ale také i v angličtině.

Aktualizováno z hlediska sociálně-právního obsahu ke dni 8. listopadu 2021.