Úvod O nás Strategické dokumenty a analýzy

Strategické dokumenty a analýzy

V této části webové stránky Praha – Metropole všech naleznete detailní informace o strategických dokumentech, tedy Koncepci Hlavního města Prahy a akčních plánech a vývoji strategických plánů v hlavním městě v oblasti integrace cizinců.

Dále se můžete seznámit s analýzami HMP a MČ, především pak Analýzou postavení migrantů a migrantek na území hl. m. Prahy a také analýzami na úrovni jednotlivých městských částí.

V části data a statistiky se pak dozvíte detailní informace o počtech cizinců, jejich struktuře a vývoji počtů cizinců v dlouhodobém horizontu.

Užitečné odkazy vás nasměrují na další zajímavé webové stránky s užitečnými informacemi o cizincích a migraci.