Úvod Praha Pražské památky

Pražské památky

 

Hlavní město České republiky se pyšní památkovou rezervací, která patří svou rozlohou a významem k největším památkám světového rozsahu. Rozkládá se na ploše velké 860 ha a zahrnuje přibližně 1 300 unikátních památek.

Historicky nejvýznamnější části Prahy se nacházejí na území dnešní Prahy 1, tedy na území středověkého jádra města, které je od roku 1992 zapsáno na seznamu památek světového kulturního dědictví UNESCO. Zde naleznete téměř všechny významné pražské turistické cíle – Pražský hrad a Hradčany, Malou Stranu včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem (unikátní dochovaná část Židovského Města), Nové Město, Vyšehrad.

O Praze se s oblibou mluví jako o „stověžaté“, a to z toho důvodu, že pokud se podíváte na Prahu z vyvýšeného místa (např. Petřínské rozhledny), uvidíte, že centrum města je plné věžiček a kupolí kostelů a dalších historických staveb.

Máte chuť poznat Prahu více? Prague City Tourism  organizuje vycházky po Praze a  vzdělávací cykly o historii a současnosti města pro odbornou i laickou veřejnost. Na webových stránkách Prague City Tourism  naleznete aktuální nabídku.  Turistická informační centra naleznete na oficiální turistickém portálu Prahy Prague.eu. Níže naleznete tipy na zajímavá pražská místa, jejichž detaily můžete prozkoumat na webových stránkách Prague.eu.

Památky a architektura

Hrady

Pražský hrad

Pražský hrad býval od 9. století sídlem českých knížat, později králů, a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské. Podle Guinessovy knihy rekordů je považován za největší starobylý hrad na světě – zabírá plochu 570 m na délku a 130 m na šířku. Součástí hradu je komplex historických budov, kterým dominuje Katedrála sv. Víta, kde jsou uloženy korunovační klenoty českých králů.

Vstup na Pražský hrad je ze všech stran chráněn hlídkou hradní stráže.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy.

Zahrady Pražského hradu

foto © Prague City Tourism

Královská zahrada je historicky nejcennější ze všech hradních zahrad. Založena byla r. 1534 Ferdinandem I. Habsburským a inspirovala se italskými vzory, současná podoba zahrady však navazuje na anglickou úpravu z poloviny 19. století. Jedním z jejích největších skvostů je Zpívající fontána, která patří k nejkrásnějším renesančním fontánám v Evropě. Jižní zahrady (Rajská, Zahrada Na Valech a Hartigovská) rozpínající se před jižním průčelím Pražského hradu skýtají okouzlující výhled na Malou Stranu, Staré Město i nedaleký Petřín.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

Vyšehrad

foto © Prague City Tourism

Podle pověstí nejstarší sídlo českých knížat, hradiště však vzniklo asi v polovině 10. století. Z ostrohu nad Vltavou se nabízí jedinečné výhledy na Prahu a jeho parkový areál ukrývá architektonické poklady zahrnující románskou vzácnou rotundu sv. Martina, novogotický kostel sv. Petra a Pavla, národní pohřebiště Slavín a podzemní kasemata s originály některých barokních soch z Karlova mostu.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy.

Mosty

Karlův most

Prahou protéká nejdelší česká řeka Vltava, která pramení na jihu Čech, a přes Prahu pokračuje dále do Německa. V Praze stojí více jak 30 mostů, ale tím nejznámějších z nich je zajisté Karlův most.

Karlův most je nejstarší stojící most přes řeku Vltavu v Praze a druhý nejstarší dochovaný most v České republice. Karlův most je pojmenován po svém zakladateli a nejslavnějším českém králi Karlu IV. S jeho vznikem je spojeno mnoho pověstí. Jedna z nich praví,  že se k stavbě mostu používala vejce. Karlův most dodnes spojuje dvě městské části – Staré Město a Malou Stranu – a vede přes něj historická královská cesta.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy.

Náměstí

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí, dříve také Velké náměstí, dnes lidově označováno jako „Staromák“, se nachází v centru Starého Města pražského. Nalezneme na něm několik významných historických objektů. Pozornosti návštěvníků by neměly ujít Staroměstská radnice s Pražským orlojem a Týnský chrám. Pražský orloj – středověké astrologické hodiny s krásně vyřezávanými postavami smrtky, anděla nebo dvanácti apoštolů – odbíjí na věži Staroměstské radnice v každou celou hodinu. Radnice se v průběhu své historie stala oblíbeným místem pro civilní svatební obřady.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy.

Malostranské náměstí

foto © Prague.eu

Náměstí s řadou historických domů a paláců je tvořené dvěma částmi, které spojuje dominanta celého prostoru – chrám sv. Mikuláše. Patří k turisticky nejatraktivnějším místům Prahy a je součástí Královské cesty. Od roku 2016 je nově využíváno pro pořádání setkání, výstav nebo projekcí. Na náměstí stojí kostel sv. Mikuláše. Tento nejslavnější barokní chrám Prahy patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. Kopule má v průměru obdivuhodných 20 m, vnitřní výška do vrcholu lucerny je přes 49 m, což představuje nejvyšší pražský interiér, který je zároveň vynikající ukázkou výzdoby vrcholného baroka. V kostele probíhají celoroční koncertní cykly s využitím historických varhan z 18. století.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

Kostely

Kostel sv. Mikuláše – Malá Strana

foto © Prague City Tourism

Tento nejslavnější barokní chrám Prahy patří k nejcennějším stavbám baroka na sever od Alp. Kopule má v průměru obdivuhodných 20 m, vnitřní výška do vrcholu lucerny je přes 49 m, což představuje nejvyšší pražský interiér, který je zároveň vynikající ukázkou výzdoby vrcholného baroka. V kostele probíhají celoroční koncertní cykly s využitím historických varhan z 18. století.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

Domy

Národní divadlo

foto © Prague City Tourism

Národní divadlo je reprezentativní scénou České republiky, vybudovanou z celonárodních sbírek a otevřenou poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. Honosnou vnější i vnitřní výzdobu, která zaujme zejména svým bohatým zlacením, tvoří vrcholná díla českých autorů 19. století – M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj. Návštěva činoherního, operního či baletního představení tvoří spolu s překrásnými prostory divadla nezapomenutelný zážitek.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

Obecní dům

Secesní stavba z let 1905 – 1911 je dokladem nevídané umělecké i řemeslné dovednosti a kvality. Kavárna, Francouzská a Plzeňská restaurace, Americký bar stejně jako Primátorský salonek či koncertní Smetanova síň jsou dokonalými secesními interiéry, které zdobili přední malíři a sochaři jako A. Mucha, J. Preisler, L. Šaloun aj. Milovníkům secese jsou určeny komentované prohlídky celé budovy.

Více se dozvíte na oficiálním turistickém portálu Prahy Prague.eu

V Praze nabízí služby velké množství turistických kanceláří, mezi kterými mohou být i podvodné nebo předražené kanceláře. Pokud chcete využít informací ZDARMA, využijte kontaktní místa Turistických informačních center, které patří pod Pražskou informační službu hlavního města Prahy. V nich zakoupíte i vstupenky na některé kulturní akce.

Odkazy: