Úvod Potřebuji řešit

Informační brožura pro migranty

Snažíme se usnadnit život všem nově příchozím obyvatelům Prahy také prostřednictvím informací o životě v hlavním městě, o jeho institucích, službách, ale i povinnostem všech Pražanů. Informační průvodce je určen pro  migranty  žijící  na  území  hlavního města Prahy, ale také…

Číst více

Víza a pobyt cizinců v České republice

Jste migrant a pobýváte nebo plánujete pobývat – ať už pracovně či soukromě, dlouhodobě nebo krátkodobě – na území České republiky? Chcete si do ČR přivézt rodinu? Zde na webu Praha – Metropole všech zjistíte základní informace o vízových, pobytových…

Číst více

Zdravotnictví a zdravotní pojištění cizinců ČR

Řádky níže na webu Praha – Metropole všech přinášejí migrantům žijícím v ČR základní informace o poskytování zdravotní péče v České republice, o možnostech zdravotního pojištění pro cizince, o lékařské péči a pohotovosti a dále kontakty na pracoviště zaměřené na…

Číst více

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

KDO MUSÍ KURZ ABSOLVOVAT? Kurzy jsou určené většině cizincům ze třetích zemí, jejichž povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu nabylo právní moci po 1. 1. 2021. Tato nová povinnost se nevztahuje například na občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky…

Číst více

Zaměstnávání cizinců v České republice

Na tomto místě webu Praha – Metropole všech se dozvíte, za jakých podmínek může cizinec v ČR pracovat a jak si může najít práci. Nabídneme vám informace jak si cizinec v ČR může vyřídit a následně prodloužit zaměstnaneckou kartu či…

Číst více

Vzdělávání a nostrifikace diplomů

Vzdělávání má různé podoby, se kterými se budete setkávat, ať již máte děti, na které se vztahuje povinná školní docházka, nebo máte zájem sami se dále vzdělávat. V následujících kapitolách webu Praha – Metropole všech získáte přehled o českém vzdělávacím…

Číst více

Podnikání cizinců v České republice

V této kapitole stránek Praha – Metropole všech se dozvíte, co je to podnikání a jak funguje podnikání nejen fyzických osob, ale i obchodních společností. Představíme si jednotlivé druhy podnikání v České republice, detailně se budeme věnovat zejména živnosti. Zaměříme…

Číst více

Manželství, registrované partnerství a rodičovství

V této kapitole webu Praha – metropole všech se dozvíte, jak postupovat, pokud chcete uzavřít v České republice sňatek nebo registrované partnerství s cizincem (ať už jste sám Čech, či také cizinec), kam se obrátit, jaké doklady donést a co…

Číst více

Bydlení a cizinci

V této sekci webu Praha – Metropole všech se dozvíte základní informace o bydlení v České republice, zejména o pronájmu bytu nebo domu, kde hledat bydlení, co by měla obsahovat nájemní smlouva, co všechno je zahrnuto v poplatcích za služby, jaké jsou…

Číst více

Řidičský průkaz a registrace vozidla v ČR

Níže se dozvíte o pravidlech řízení motorových vozidel v České republice, řidičských průkazech a také o registraci vozidla.   Řízení motorových vozidel v ČR a řidičské průkazy Registr vozidel     Řízení motorových vozidel v ČR a řidičské průkazy K řízení…

Číst více

Volební právo

Zde se dozvíte informace o tom, za jakých podmínek můžete volit své zástupce do Parlamentu ČR, prezidenta nebo do zastupitelstva obce. Uvedeme specifika voleb v Praze a voleb do Evropského parlamentu. Volby v celé ČR V České republice se volí jednou za…

Číst více

Czech POINT – neběhejte po úřadech!

Zde se dozvíte, co je Czech POINT, co všechno zde můžete vyřídit a kde ho naleznete. Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál) je univerzálním místem, které umožňuje jednodušší komunikaci mezi úřady a lidmi. Projekt by měl postupně umožnit…

Číst více

Ohrožení života a majetku – co dělat?

Tato kapitola webu Praha – Metropole všech se zaměřuje na různé krizové situace, do nichž se může kdokoliv dostat. Pokud jste cizinec a nerozumíte dobře česky, doporučujeme vám zapsat si důležitá telefonní čísla a informace, abyste v případě akutní potřeby…

Číst více