Úvod Potřebuji řešit Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Od 1. 1. 2021 mají cizinci nově povinnost absolvovat ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

KDO MUSÍ KURZ ABSOLVOVAT?

Kurzy jsou určené většině cizincům ze třetích zemí, jejichž povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu nabylo právní moci po 1. 1. 2021. Tato nová povinnost se nevztahuje například na občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky mající povolení k přechodnému pobytu nebo na cizince pobývající v ČR na základě víza. Výjimku mají také cizinci, kteří na území ČR pobývají na základě dlouhodobého pobytu za účelem studia či investování nebo vnitropodnikově převedení zaměstnanci. Kurz nemusí absolvovat cizinci, kteří nedovršili věku 15 let, nebo jsou starší 61 let. Další výjimky z povinnosti jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Nejste si jisti, zda máte povinnost adaptačně-integrační kurz absolvovat? Udělejte si rychlý kvíz na webu Integračního centra Praha aik.icpraha.com.

CO JE ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ? 

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně-integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Pokud jste do České republiky přicestovali s cílem tu dlouhodobě žít, dostanete na kurzu nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Dále vám budou představeny nejen naše základní hodnoty, místní poměry a kulturní zvyklosti, ale dozvíte se především, jaká jsou vaše práva i povinnosti při pobytu na území České republiky. Na kurzu vám také poskytnou velmi cenné informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatnou pomoc a poradenství.

DO KDY MUSÍ CIZINEC KURZ ABSOLVOVAT?

Cizinec je povinen absolvovat kurz do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. (Vaše pobytové oprávnění většinou nabývá právní moci okamžikem převzetí průkazu o povolení k pobytu).

Pokud kurz v této lhůtě neabsolvujete, hrozí vám pokuta až do výše 10000 Kč.
Za účast na kurzu bude cizinci vydáno osvědčení, potvrzující splnění jeho povinnosti.

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ? 

Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz). Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. V Praze tyto kurzy organizuje Integrační centrum Praha na adrese Žitná 51, Praha 1. Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra s jinou právnickou osobou (jedná se o tzv. kurz neurčený pro veřejnost).

Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti!

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN?

Kurzy jsou vedeny certifikovanými lektory (odborníky z praxe, právníky a sociálními pracovníky s mnohaletou zkušeností), a to v českém jazyce. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Obsah je vždy tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského. V případě potřeby může Ministerstvo vnitra ČR schválit i překlad do jiného jazyka.

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny.

KOLIK KURZ STOJÍ?

Kurzovné, které hradí jednotliví účastníci, činí 1500 Kč.

Další informace o kurzu včetně postupu, jak se na kurz přihlásit naleznete na webových stránkách aik.icpraha.com a www.vitejtevcr.cz.

Více informací naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

JAKÉ KONKRÉTNÍ INFORMACE SE NA KURZU DOZVÍM?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

Základní informace týkající se povinností spojených s pobytem v ČR, včetně pobytové legislativy, zejména: víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt, občanství. Změny a prodloužení pobytu (kde a jak je vyřídit). Lhůty a podmínky. Biometrika. Náležitosti žádostí, formuláře a poplatky. Cestování po EU/Schengenu. Pozvání rodině nebo přátelům. Sloučení rodiny. Podmínky pro studium s ohledem na pobytovou legislativu. Změna školy nebo ukončení studia. Užitečné kontakty.

Bydlení: Hledání bydlení. Pronájem bytu. Poplatky spojené s pronájmem. Rizika a ochrana. Hlášení místa pobytu na území ČR a jeho změn podle českého zákona o pobytu cizinců.

Zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění: Zdravotnický systém v České republice. Veřejné a soukromé zdravotní pojištění. Systém sociálního zabezpečení v České republice.

Vzdělávání: Český vzdělávací systém. Umístění dětí do českého školského systému. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti. Uznání předchozího vzdělání.

Podnikání: Založení živnostenského podnikání v ČR. Povinnosti – zdravotní, sociální pojištění, daně. Pobyt cizinců za účelem podnikání.

Zaměstnání: Zaměstnanecká karta. Typy pracovních smluv. Jak hledat práci. Daně. Zdravotní a sociální pojištění. Studenti a zaměstnání. Rizika a ochrana zaměstnanců.

Kontakty na české instituce: Ministerstvo vnitra, Cizinecká policie v regionech. Kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma migrantům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

Státní svátky. Zvyky a tradice. Základní kulturní přehled. Zajímavá místa Čech a volnočasové aktivity.

Každodenní praktický život: Krizové situace. Doprava. Řízení auta. Registrace auta. Pošta. Oficiální korespondence.