Úvod O nás Dobrá praxe, vzdělávání pracovníků Mýty a fakta, komunikace s veřejností

Mýty a fakta, komunikace s veřejností

Příručka, která se ve svých několika částech věnuje předsudkům o integraci a jak s nimi pracovat. Dále pak psychologii a tomu, jak komunikovat, abychom si skutečně rozuměli. Brožura nabízí i srozumitelná doporučení pro vedení komunikace v našem úřadu.

Migranti v našem městě/čtvrti zvýší kriminalitu!

 • Přestože cizinců výrazně přibylo, kriminalita v Praze podle PČR za posledních pět let klesla o 38 % a klesá i celorepublikově
 • Podle statistik kriminalita cizinců žijících v ČR výrazně nepřevyšuje kriminalitu domácích
 • Kriminalita souvisí spíš se sociální situací než s původem – právě proto je důležitá kvalitní integrace

Jdou sem jen za dávkami, nebudou pracovat a zatíží sociální systém!

 • Cizinci v Česku pracují – mají dokonce vyšší zaměstnanost než je český průměr (!) a jejich nezaměstnanost se pohybuje jen kolem 4 procent
 • Přistěhovalci v zemích OECD na daních a sociálním zabezpečení zpravidla odvedou více, než vyčerpají (ne vždy mají nárok na důchod apod.)
 • Migrace zmírňuje negativní dopad stárnutí společnosti na sociální systém (stále méně lidí v produktivním věku financuje důchody rostoucího počtu seniorů)

Migranti nám vezmou práci!

 • Migranti v Česku často dělají práci, kterou Češi nechtějí vykonávat (např. stavebnictví, masný průmysl), nebo za kterou sami odcházejí jinam (např. lékaři, zdrav. sestry)
 • V době plné zaměstnanosti firmy nemohou obsadit skoro 200 tisíc pracovních míst a musí odmítat zakázky. Pokud se situace nezlepší, mohou odejít jinam a o práci pak přijdou i statisíce Čechů
 • Je třeba bojovat za rovné zaměstnanecké podmínky, aby cizinci nebyli pro firmy levnější (potom nebudou “ohrožovat” české zaměstnance a sami se nestanou obětí vykořisťování)

Vnutí nám jejich způsob života, české tradice zaniknou!

 • Ani v zemích, kde má velká část populace migrační původ (např. Německo) k ničemu takovému nedošlo
 • Migrace je stará jako lidstvo samo a mnohé z věcí, které dnes považujeme za typicky české/evropské, pocházejí odjinud nebo jsou součástí mnoha kulturních tradic (např. arabské číslice, původ piva v Egyptě)
 • Migranti mohou zemi kulturně obohati a zároveň se stát „vyslanci“ české kultury v zemi původu
 • S integrací člověk získává druhou identitu

Komunikace s veřejností na lokální úrovni

Příklady dobré praxe

  V další části se brožura věnuje příkladům dobré praxe z různých evropských měst, ale také z České republiky

 • formou mainstreamingu jako například propojování kulturních akcí pro majoritu a cizince, využívání časopisů městských částí, rozhovory s cizinci o tom, co dělají, ankety mezi Čechy i cizinci aj.
 • formou kampaní díky kterým lze plošně zasáhnout velké množství lidí, nabourat stereotypy např. prostřednictvím překvapení, humoru. Kampaně poskytují možnost kreativně zprostředkovat osobní příběhy, postřehy a hlasy cizinců žijících v daném městě. V kampani lze komunikovat základní message různými kanály: video, plakáty, sociální sítě atd. Příležitost zapojit místní známé osobnosti, influencery, širokou veřejnost atd.

Psychologie. Komunikace.

Jak komunikovat, abychom si skutečně rozuměli?

Co z toho vyplývá pro komunikaci tématu migrace?

1) Čísla nestačí

 • Migrace ekonomice možná více přispívá, než ubírá, ale lidé si netvoří názory (jen) podle výpočtů ekonomů
 • Stejná čísla se dají číst různou optikou
 • Co funguje: argumenty apelující na hodnoty, které ten druhý vyznává

2) Nezahnat oponenta do defenzivy

 • Argumenty vnímané jako útok na osobní nebo skupinovou identitu narazí na odpor
 • Co funguje: pozitivně potvrdit některou složku identity toho druhého (občan, křesťan, chytrý/dobrý člověk,…)

3) „Nemáte pravdu, protože..“ nestačí

 • Čím více někoho přesvědčujete, že nemá pravdu (i když máte dobré argumenty), tím více ho tlačíte k obhajobě vlastních pozic
 • Nikdo si nechce připadat jako hlupák, který věří nepravdám
 • Co funguje: umožnit protějšku „zachovat si tvář“: uznat jeho právo na jiný postoj, ale nabídnout mu nové informace, pohled na věc z jiné stránky

4) Neopakovat lži a mýty

 • Opakování (včetně vyvracení) falešných sdělení posiluje jejich uložení v paměti
 • Co funguje: šířit vlastní poselství a verze

5) Důvěryhodnost zdroje

 • Lidé mají tendenci víc věřit lidem, kteří s nimi mají něco společného (hodnoty, politické názory, původ apod.)
 • Co funguje: šířit argumenty různými zdroji, uvažovat pro které publikum je vhodný který nositel zprávy

6) Osobní příběh a emoce

 • Když panuje odpor vůči faktům, např. protože protiřečí vlastním hodnotám, přesvědčení a identitě, je dobré komunikovat prostřednictvím osobních příběhů, vzbuzovat empatii a pozitivní emoce

Nakonec brožura poskytuje doporučení v podobě 6 principů, které zlepší naši komunikaci.