Úvod Kontakty

Kontakty

V této kapitole naleznete základní přehled potřebných kontaktů, včetně adresy, e-mailu, webových stránek a případně krátkého popisu činnosti.

 

Další užitečné kontakty naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

Oddělení národnostních menšin a cizinců

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se oblastí integrace zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru „Kancelář ředitele Magistrátu“.

 

Kontakty:

Odbor kultury a cestovního ruchu MHMP – oddělení národnostních menšin a cizinců

Jungmannova 335/29, 110 00 Praha 1

E-mail: integrace@praha.eu

www.praha.eu

Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vztahujících se k oblasti integrace cizinců, která jsou stanovena Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců. Spolupracuje s jednotlivými odbory MHMP, zajišťuje komunikaci a spolupráci s institucemi, jednotlivými městskými částmi, neziskovými organizacemi a dalšími organizacemi pracujícími v dané oblasti.

 

 

Integrační centrum Praha o.p.s.

foto: Facebook ICP

 

Pokud jste migrant či migrantka žijící na území hlavního města Prahy a potřebujete poradit, hledáte kurz češtiny nebo jiný typ kurzu, chcete se zapojit nebo přijít na některou z kulturních, komunitních nebo sportovních akcí, zkontaktujte Integrační centrum Praha.

Integrační centrum Praha, o. p. s., založilo hl. m. Praha za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace migrantů. Integrační centrum Praha pracuje pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden ze stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti zde žijící cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě.

 

Kontakty:

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 252 543 846

E-mail: info@icpraha.com

www.icpraha.com

 

 

Dům národnostních menšin – Praha

foto © Dům národnostních menšin, o.p.s.

Adresa: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 419 800

//www.dnm-praha.eu

 

 

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR), Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 (poštovní schránka 21)

E-mail: opu@mvcr.cz

E-mail: pobyty@mvcr.cz (obecná informační linka)

Tel.: (pondělí – čtvrtek: 8:00-16:00, pátek: 9.00 – 12.00 hod.): 974 801 801 (obecná informační linka)

//www.mvcr.cz/

Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV ČR naleznete zde.

 

 

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Olšanská 2, 130 51 Praha 3 (poštovní schránka 78)

Tel: +420 974 841 219 – sekretariát ředitele, fax: +420 974 841 093

E-mail: pp.rscp.sekretariat@pcr.cz

E-podatelna (pro podání opatřená elektronickým podpisem): epodatelna.policie@pcr.cz

//www.policie.cz/sluzba-cizinecke-policie.aspx

Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště cizinecké policie naleznete zde.