Úvod Užitečné kontakty

Užitečné kontakty

V této kapitole webu Praha – Metropole všech naleznete přehled potřebných kontaktů, včetně adresy, e-mailu, webových stránek a popisu činnosti dané organizace či státní instituce.

Integrační centrum Praha o.p.s.

Pokud jste migrant či migrantka žijící na území hlavního města Prahy a potřebujete poradit, hledáte kurz češtiny nebo jiný typ kurzu, chcete se zapojit nebo přijít na některou z kulturních, komunitních nebo sportovních akcí, kontaktujte Integrační centrum Praha (ICP). V této kapitole naleznete seznam poboček ICP, přehled služeb, které nabízejí zdarma a představíme vám mobilní aplikaci Praguer.

Integrační centrum Praha, o. p. s., založilo hl. m. Praha za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace migrantů. Centrum pracuje pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden ze stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti zde žijící cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě.

Nevládní neziskové organizace

V Praze naleznete i další neziskové organizace, které poskytují jak sociální, právní nebo i psychosociální poradenství, tak kurzy českého jazyka a jiné vzdělávací a odborné kurzy. Můžete navštívit jejich kulturní a komunitní aktivity a seznámit se s dalšími migranty a Čechy žijícími v Praze. Také se budete moci zapojit do dobrovolnických aktivit a aktivit napomáhajících zlepšení soužití všech Pražanů. Na jejich akce může přijít jakýkoliv Pražan se zájmem poznat nové lidi nebo novou kulturu.

Připravili jsme pro vás seznam nevládních neziskových organizací spolu s aktuálními kontakty a stručným přehledem služeb, které nabízejí. Seznam ve spolupráci s nimi pravidelně aktualizujeme.

Bezplatné tlumočení a doprovody

V této kapitole webu Praha – Metropole všech naleznete užitečné kontakty, pokud potřebujete jako cizinci v Praze zprostředkovat tlumočení nebo jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnictví nebo jinde, kde je náročné se dorozumět nejen kvůli jazyku, ale také pro kulturní rozdíly.

Seznam interkulturních pracovníků

V této kapitole webu Praha – Metropole všech naleznete užitečné kontakty na konkrétní interkulturní pracovníky, kteří vám pomohou při tlumočení z angličtiny, arabštiny, čínštiny, gruzínštiny, italštiny, mongoštiny, portugalštiny, španělštiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny.

Interkulturní pracovníky naleznete v Integračním centru Praha a dalších neziskových organizacích v Praze.

Migrantské organizace

Kontakt s osobami pocházejícími z rodné země, navazování nových přátelství a výpomoc mezi migranty jsou velmi důležité, a to především zpočátku, když přijedou do nové země. V ČR dlouhodobě žijící migranti si zakládají vlastní sdružení a spolky, díky nimž se setkávají, vzpomínají na svoji rodnou zemi, pořádají kulturní akce a snaží se českým spoluobčanům ukázat krásy kultury své země.

Dům národnostních menšin – Praha

Dům národnostních menšin (DNM) byl v Praze slavnostně otevřen menšinám i veřejnosti 21. června 2007. Je místem, které slouží zejména potřebám organizací národnostních menšin, ale též potřebám organizací veřejné správy a nevládních organizací.

Jeho hlavním cílem je naplňování společenských, kulturních a vzdělávacích potřeb národnostních menšin. Většina akcí je přístupná pro zájemce z řad veřejnosti. Velký důraz je kladen také na kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako na efektivní a účinnou prevenci xenofobie a rasismu. Zajímá-li Vás, jaké organizace národnostních menšin zde působí ajak Praha tyto organizace podporuje, můžete navštívit webovou stránku prahanarodnostni.eu.

Magistrát hl. m. Prahy

Magistrát hlavního města Prahy je úřad pověřený veřejnou správou, jeho činnost je zaměřena zejména na poskytování služeb občanům hl. m. Prahy.

V rámci Magistrátu hl. m. Prahy se oblastí integrace zabývá oddělení národnostních menšin a cizinců, které je součástí odboru kultury a cestovního ruchu. Oddělení koordinuje realizaci aktivit a opatření vztahujících se k oblasti integrace cizinců, které jsou stanoveny Koncepcí hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců.

Úřady městských částí

V této části se dozvíte, jakým způsobem je členěna Praha. Naleznete zde informace o vnitřním fungování městských částí, jaké jsou jejich jednotlivé orgány, kdo stojí v čele, co spadá do jejich působnosti a na koho se v případě potřeby obrátit. U každé městské části je uveden její popis, do něhož jsou zahrnuty i integrační aktivity, jež daná část pořádá, a užitečné kontakty včetně webových stránek, které často obsahují informace i v dalších jazycích (v angličtině, ruštině či vietnamštině aj.).

 

 

Pobytové záležitosti cizinců mají v ČR na starosti dvě složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Nejprve se po vstupu do ČR potkáte se Službou cizinecké policie. A nadále pak budete po celý pobyt v ČR komunikovat s Odborem azylové a migrační politiky (OAMP).

Více informací k tomu, co vyřídíte na Službě cizinecké policie a co na Odboru azylové a migrační politiky (OAMP) naleznete zde.

Důsledně rozlišujte mezi Službou cizinecké policie a Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR! Pokud uvedete nesprávnou adresu například při zasílání žádosti o prodloužení povolení k dlouhodobému pobytu, vaše žádost nebude přijata!

Policie České republiky – Služba cizinecké policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a nastupuje také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR), Odbor azylové a migrační politiky (OAMP)

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – oddělení pobytu cizinců (OPC) má na starosti agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů cizinců v ČR, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, biometrické průkazy apod.

Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky má na starosti vydávání krátkodobých víz do ČR cizincům.