Úvod S čím vám pomůže praktický lékař

S čím vám pomůže praktický lékař

V České republice se každému doporučuje, aby měl svého praktického lékaře (a děti a dospívající do 18 let svého pediatra / praktického lékaře pro děti a dorost). Není to povinnost, ale právo. Praktický lékař, na Ukrajině známý jako rodinný lékař, má sloužit jako první kontakt v případě, kdy potřebujete lékařskou pomoc.

Praktický lékař má nezastupitelnou roli a bývá rychleji a snadněji dostupný než specialista. Velká část vyšetření, která vám předepíše, je, stejně jako léky, hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Může se stát, že některá vyšetření si budete hradit sami. Lékaře budete vy i vaše rodina potřebovat např. pro očkování, až budete hledat práci (poskytují výpis z dokumentace), až budete chtít dítě umístit do školy nebo ho poslat na zotavovací akci (např. na letní tábor). Vyšetření a posudky pro různé účely nebo na vaši žádost nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou zpoplatněny. O cenách by vás měl lékař informovat předem a ceník by měl být pacientům dostupný např. na webu ordinace a v ordinaci.

Praktický lékař vás v případě potřeby vyšetří a domluví s vámi další postup. Pokud to bude nutné, vystaví vám tzv. žádanku na vyšetření ke specialistům (např. gastroenterolog, endokrinolog, alergolog).  Lékař vám rovněž napíše žádanky na rentgen, CT, laboratorní odběry krve či jiné specializované diagnostické vyšetření. Lékař rozhoduje o vyšetřeních, zákrocích a léčbě dle svého uvážení. Léčbu, kterou budete požadovat navíc, si hradíte sami. Na gynekologa a zubaře je možné obrátit se přímo.

 

Preventivní prohlídky

Praktický lékař provádí preventivní prohlídky, které jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a děti do 3 let u praktického lékaře pro děti a dorost častěji). Pokud vás to zajímá, můžete se blíže informovat na webových stránkách Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V rámci preventivních prohlídek se provádějí vyšetření např. hladiny cukru v krvi, EKG, či funkce ledvin. Nárok na bezplatnou preventivní prohlídku máte také u gynekologa a zubaře. Seznam a harmonogram všech hrazených preventivních prohlídek včetně programů screeningu na včasné odhalení zhoubných nádorů najdete například zde

 

Léky

Praktický lékař nebo lékař specialista předepisuje léky podle vaší diagnózy. Jaký lék zvolí, je výhradně jeho zodpovědnost. Řada léků v lékárně se vydává pouze na lékařský předpis (např. antibiotika). Pokud máte psychické obtíže, po konzultaci vám může i praktický lékař předepsat léky ovlivňující psychické funkce (antidepresiva, anxiolytika, léky na spaní). Pomohou vám překlenout dobu, než se dostanete k odborníkovi na psychiku (psychiatr, psycholog či psychoterapeut). Některé léky v ČR mají tzv. preskripční omezení, např. inzulín na cukrovku smí předepsat pouze diabetolog – specialista nebo léky na astma smí předepsat pouze plicní lékař nebo alergolog. Léky na předpis se vydávají v lékárně zdarma nebo s doplatkem.

U některých léků existuje více variant s touž léčivou látkou, některé mohou být levnější, proto se zeptejte lékárníka na možnosti náhrady předepsaného léku levnějším. Informace o výši doplatků i o plně hrazených variantách lze nalézt např. na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR . V lékárnách lze zakoupit rovněž volně prodejné léky a léčivé přípravky, na které zdravotní pojišťovny nepřispívají. Pacient si je platí sám. Lékařský předpis má omezenou platnost (většinou 7 dní) a je zpravidla elektronický. Lékař jej většinou pošle formou sms jako QR kód nebo jej lze zaslat na e-mail. 

 

Kde hledat lékaře

Jako pacient máte právo si vybrat lékaře a zdravotnická zařízení, která mají smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou. Pokud vás praktický lékař z kapacitních důvodů odmítne registrovat, můžete jít k jinému. Stejně jako v případě, kdy se k vám nechová adekvátně či vám odmítne pomoci. Praktického lékaře, gynekologa a zubaře můžete změnit nejdříve po třech měsících od předchozí registrace. 

Kapacity praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti a dorost jsou omezené. I přesto lze najít lékaře, kteří vás ošetří. Primárně by vám měla pomoci zdravotní pojišťovna, u které jste pojištěni. Obrátit se můžete také na tyto kontakty:

  • Webovou zdravotnickou poradnu, která nabízí chat, poradenství v ukrajinštině a propojení s vhodným lékařem.
  • Ministerstvo zdravotnictví doporučuje hledání lékaře přes oficiální formulář. Formulář je přeložen do ukrajinštiny. Z tohoto formuláře ministerstvo zjišťuje informace o nedostupnosti zdravotní péče.

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR najdete v ukrajinštině rádce pacienta, kde jsou přehledně uvedeny detailní informace včetně vašich práv.

Najdete zde i komunikační karty pro lékaře a pacienty se základním slovníkem pro vzájemné dorozumění K dispozici je i varianta pro lékárníky a jejich klienty

 

Doporučení, jak se chovat u lékaře

Lékařské povolání je v české společnosti velice respektované. Vzájemná úcta, slušnost, respekt a důvěra se očekávají od lékaři i pacienta. Českých lékařů není dostatek a jsou vytížení, proto je běžné, že jsou delší čekací lhůty. Poté, co vás lékař vyslechne a učiní příslušná vyšetření, rozhoduje o léčbě sám a není zvykem mu zasahovat do jeho kompetence. 

  • K většině lékařů v ČR je třeba se dopředu objednat (telefonicky, e-mailem i online), často i pokud máte akutní problém. Lékaři ošetřují v domluvený termín v ordinační době. Je možné, že nepřijdete na řadu v tu dobu, na kterou jste objednaní.  Na vyšetření je třeba čekat v čekárně, až vás vyzve sestra.
  • U lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení je třeba předložit průkaz zdravotní pojišťovny nebo náhradní doklad o zdravotním pojištění. 
  • Na prohlídky noste všechny zprávy od lékařů (zprávy z předchozích vyšetření, od specialistů i diagnózy z Ukrajiny). Vyšetření lékaři také usnadníte, pokud s sebou budete mít vyplněný anamnestický dotazník.
  • Je vhodné, abyste kopie zpráv od lékařů měli u sebe.
  • Když se objednáte k lékaři, a termín se vám nehodí, je důležité se omluvit předem, že nemůžete přijít, a dohodnout si jiný čas. 

Pokud se rozhodnete, že se k praktickému lékaři nezaregistrujete, cestu ke zdravotní péči si zkomplikujete. V akutních případech má ale povinnost vás ošetřit každý lékař.