Úvod Potřebuji řešit Víza a pobyt cizinců v České republice Kam se obrátit – užitečné odkazy a kontakty

Kam se obrátit – užitečné odkazy a kontakty

Potřebujete více informací? Vždy spoléhejte pouze na ověřené zdroje a oficiální informace!

Webové stránky:

Telefonní linka a e-mail Ministerstva vnitra ČR:

telefon: (+420) 974 801 801

Na Infolinku OAMP MV ČR pro cizince se obracejte pouze v případech, že jste nenalezli předtím odpověď na webové stránce Ministerstva vnitra ČR určené pro cizince.

Infolinku využijte zejména pokud:

 • máte všeobecný dotaz k imigračním záležitostem;
 • nevíte, jaké jsou náležitosti žádosti;
 • si nejste jisti, jak postupovat v pobytových záležitostech, nebo na které pracoviště se obrátit.

Linka je v provozu v češtině a angličtině od pondělí do čtvrtku od 8.00 do 16.00 hodin a v pátek od 9.00 do 12.00 hodin.

Svůj dotaz můžete poslat i e-mailem: pobyty@mvcr.cz

Více informací o telefonní lince se dozvíte na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Využijte bezplatnou pomoc!

Nevíte si rady se svým pobytem? Potřebujete poradit? Můžete se zdarma obrátit na integrační centra a nevládní neziskové organizace, které často poskytují pomoc a sociální, právní a jiné poradenství.

Sledujte webové stránky a sociální sítě integračních center a neziskových organizací v ČR. Mají zpracované aktuální dění i změny legislativy v cizích jazycích a jazykem, kterému budete jako cizinci rozumět. Ve všech těchto organizacích totiž pracují i samotní cizinci, kteří mají dlouholeté zkušenosti s integrací cizinců v České republice.

Asistenční telefonní linky pro cizince Charity Česká republika

Využít také můžete asistenční telefonní linky v mongolském, ukrajinském a vietnamském jazyce. Linku můžete kontaktovat v provozních hodinách telefonicky nebo e-mailem. Služba je anonymní a bezplatná, hradí se jen cena hovoru podle tarifu operátora. Operátoři vám pomohou zejména s následujícím:

 • podávají informace týkající se pobytu cizinců v ČR;
 • zodpoví dotazy týkající se zaměstnání, systému sociálních služeb, zdravotního zabezpečení a vzdělávání;
 • poskytnou vám  informace a psychosociální podporu při řešení náročných životních situací;
 • mohou telefonicky pomoci s vyplňováním úředních formulářů;
 • nabízejí tlumočení v případech souvisejících se zmíněnými tématy.

Asistenční telefonická linka v mongolském a českém jazyce

 • Telefon: +420 733 676 667
 • E-mail: mongol.info@charita.cz
 • Provozní doba: pondělí a středa:  9–11 a 14–16 hodin

Asistenční telefonická linka v ukrajinském a českém jazyce

 • Telefon: +420 731 432 431
 • E-mail: ukraina.info@charita.cz
 • Provozní doba: pondělí, středa a pátek:  9–12 a 14–17 hodin

Asistenční telefonická linka ve vietnamském a českém  jazyce

 • Telefon: +420 605 999 969
 • E-mail: vietnam.info@charita.cz
 • Provozní doba: pondělí, středa a pátek:  9–12 a 14–17 hodin

Více informací o asistenčních linkách se dozvíte na webu Charity České republiky.

SOS linka La Strada pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám

SOS linka La Strada je určena především obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Linka poskytuje takovým osobám informace o jejich právech a možnostech řešení jejich situace.

Stalo se vám nebo někomu z vašeho okolí následující?

 • Nutí vás k práci, kterou nechcete dělat?
 • Pracujete za nedůstojných podmínek?
 • Odebrali vám doklady?
 • Nedostáváte za práci zaplaceno?
 • Kontrolují váš pohyb?
 • Ubližují vám?
 • Podvedli vás?
 • Vyhrožovali vám?
 • Zaměstnavatel vás neoprávněně propustil,
 • Potřebujete pomoc v komunikaci s úřady, neboť v důsledku výše uvedených důvodů žijete na území ČR nelegálně?

Pokud jste odpověděli souhlasně alespoň třikrát, pravděpodobně jste se vy či někdo vám blízký stali obětí trestného činu obchodování s lidmi a nebo čelíte riziku obchodování a vykořisťování. V tomto případě můžete využít sociálních služeb organizace La Strada ČR.

Provozní hodiny linky:

 • (+420) 222 71 71 71
 • 800 07 77 77 (bezplatné volání)
 • PO: 10.00 – 16.00 (český, anglický a bulharský jazyk)
 • ÚT: 10.00 – 16.00 (český, anglický a ruský jazyk)
 • ST: 12.00 – 20.00 (český, anglický a bulharský jazyk)
 • ČT: 10.00 – 16.00 (český, anglický, ruský a rumunský jazyk)
 • PÁ: 10.00 – 14.00 (český, anglický a bulharský jazyk)

E-mailové poradenství: pomoc@strada.cz

Více informací se dozvíte na webových stránkách La Strada.

Protikorupční linka pro cizince

Telefonní číslo: 974 847 704

Linka slouží k oznamování veškerých forem korupčního jednání, se kterými se cizinci setkají, např. při vyřizování pobytových agend. Linka je k dispozici pro hovory v českém a anglickém jazyce, a to každé pondělí a středu v čase 8–17 hodin, v úterý a čtvrtek v 8–15 hodin a v pátek 8–14 hodin. Mimo tuto pracovní dobu mohou ohlašovatelé zanechat na záznamníku vzkazy, které operátor zpracuje následující den. Ty lze nahrávat v jakémkoli jazyce.

Na jaký úřad se obrátit?

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (MZV)

Ministerstvo zahraničních věcí má na starosti vydávání krátkodobých víz. Žádosti podávejte prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky ve své domovské zemi.

Více informací naleznete na Na oficiálních webových stránkách MZV.

Ministerstvo vnitra České republiky (MV ČR)

Pobytové záležitosti mají v ČR na starosti 2 složky Ministerstva vnitra ČR (MV ČR). Jedná se o 1) Službu cizinecké policie a 2) Odbor azylové a migrační politiky (dále OAMP).

Nezaměňujte tyto dva odlišné úřady! Adresování písemnosti cizinecké policii namísto OAMP MVČR bude automaticky znamenat její nepřijetí a tím můžete promeškat nějakou důležitou lhůtu k podání vaší žádosti!

Cizinecká policie

Na cizineckou policii se musíte dostavit do tří dnů od prvního příjezdu do České republiky a ohlásit zde svůj pobyt (pokud to za vás neučiní ubytovatel). Dále je zde možné vyřídit pozvání pro svého příbuzného/kamaráda. Cizinecká policie provádí pobytové kontroly a jedná také v případě nedodržení podmínek pobytu v ČR.

OAMP Ministerstva vnitra ČR

Odbor azylové a migrační politiky (OAMP) – oddělení pobytu cizinců (OPC) má na starosti agendu dlouhodobých víz, dlouhodobých a trvalých pobytů, přechodných pobytů pro občany EU a jejich rodinné příslušníky, biometrické průkazy apod.

Vaší povinností je hlásit pracovišti OAMP všechny změny, které se týkají vašeho bydliště, příjmení, osobního stavu, změn údajů v cestovním dokladu a v dokladu vydaném k pobytu na území ČR. Nahlásit změnu bydliště musíte do 30 dnů, ostatní změny však musíte nahlásit nejdéle do 3 dnů. Vždy dodržujte lhůty!