Úvod Užitečné kontakty Integrační centrum Praha

Integrační centrum Praha

Integrační centrum Praha, o. p. s., (dále jen ICP) bylo založeno hlavním městem Praha 14. března 2012 a od té doby pomohlo tisícům migrantů při jejich integraci do české společnosti.
ICP je jedním ze 13 existujících integračních center, které se nacházejí v jednotlivých krajích České republiky. ICP působí na území hlavního města Prahy, kde poskytuje své služby migrantům společně s partnerskými neziskovými organizacemi.

ICP má centrální pobočku v Praze 1 v Žitné ulici a další 2 pobočky Praze: Praha 13 – Lužiny a Praha 14 – Černý Most. Kontakty na jednotlivé pobočky naleznete zde.

ICP nabízí celou škálu služeb pro migranty. Zároveň se zásadním způsobem podílí i na ovlivňování lokální integrační politiky a práci s odborníky z různých sfér.

ICP nově pomáhá i občanům Evropské unie.  Kompletní informace o těchto službách najdete na webových stránkách Integračního centra Praha. 
ICP nabízí všechny služby ZDARMA! Pouze na kurzy českého jazyka se vybírá vratná záloha, která vám bude vrácena po absolvování kurzu (za předpokladu, že splníte alespoň 70% docházky).

Služby ICP určené pro migranty

  • Kurzy českého jazyka pro dospělé – pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé studenty. Obsahují výuku gramatiky i konverzace. Kurzy vás připraví na zkoušku A1, která je jednou z podmínek pro udělení trvalého pobytu v ČR. Kurzy se konají ráno, dopoledne, odpoledne i večer a v případě potřeby je při nich zajištěno hlídání dětí.
  • Kurzy českého jazyka pro děti – kurzy vyučované zábavnou formou. Dochází při nich nejen k osvojení češtiny, ale i k poznání nových kamarádů a kamarádek.
  • Kurzy sociokulturní orientace – jsou organizovány formou odborných přednášek, na nichž se dozvíte vše o historii ČR, zvycích a tradicích českého národa, o druzích pobytů v ČR, o zdravotním, sociálním nebo vzdělávacím systému v ČR, o daňovém přiznání apod.
  • Kulturní a komunitní aktivity – každoročně ICP pořádá několik kulturních a komunitních aktivit po celé Praze, které mají za cíl sbližovat Čechy s migranty a podpořit jejich přátelské soužití.
  • Právní poradenství – informování o právním systému České republiky, pomoc při žádostech o pobyt v ČR nebo při jeho prodlužování, pomoc v občanskoprávním řízení (např. rozvody nebo neplacení mzdy zaměstnavatelem), konzultace či pomoc při správním řízení, informace o získání státního občanství apod., doprovody na úřady – pomoc při komunikaci s úřady a tlumočení a asistence při jednáních.
  • Sociální poradenství – orientace v sociálním systému ČR, pomoc při hledání zaměstnání a řešení problémů spojených s prací v ČR, hledání vhodného bydlení, pomoc při zajišťování zdravotního pojištění a péče, pomoc se vzděláním (např. zápisy dětí do škol, nostrifikace) a pomoc s vyřízením dávek státní sociální podpory či dávek sociální péče a hmotné nouze apod., doprovody na úřady – pomoc při komunikaci s úřady a tlumočení a asistence při jednáních.
  • Přístup k informacím – bezplatný přístup na internet, cizojazyčná knihovna s odbornými publikacemi, beletrií, poezií a cizojazyčnými periodiky a TV.
  • Interkulturní práce – asistence, doprovody a tlumočení na úřadech a jiných institucích (např. ve školách a pojišťovnách).
  • Možnost se zapojit – účast na regionální poradní platformě, dobrovolnictví.

Mobilní aplikace Praguer

Ať už se chystáte ráno vyrazit do práce městskou hromadnou dopravou, potřebujete si vyřídit pobytové záležitosti na úřadě nebo najít zájmovou činnost pro Vaše děti, vždy je dobré vědět, kam se obrátit. Abyste mohli mít důležité informace stále při sobě, vytvořilo Integrační centrum Praha mobilní aplikaci Praguer. Aplikace nabízí základní informace o životě v Praze, důležité kontakty na jednotlivé organizace, úřady a jejich odbory a přehlednou mapu institucí ve vašem okolí. Je rovněž k dispozici v různých jazykových verzích. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce praguer.icpraha.com.

Odkazy:

Sledujte facebookové stránky ICP, ať máte přehled o pořádaných akcích!
Máte cestu kolem centrály ICP v Žitné ulici? Nebojte se zastavit a zjistit informace o tom, co vám může ICP nabídnout.

Projekt Integrační centrum Praha X, registrační číslo CZ.12.01.02/00/23_008/0000007, je spolufinancován Evropskou unií a z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.