Úvod Potřebuji řešit Bydlení a cizinci

Bydlení a cizinci

V této sekci webu Praha – Metropole všech se dozvíte základní informace o bydlení v České republice, zejména o pronájmu bytu nebo domu, kde hledat bydlení, co by měla obsahovat nájemní smlouva, co všechno je zahrnuto v poplatcích za služby, jaké jsou vaše povinnosti jako cizince vůči Ministerstvu vnitra České republiky a užitečné odkazy a kontakty.

 

 

 

Pronájem a prodej bytu cizincům

V České republice můžete bydlet ve svém vlastním bytě nebo domě, který si můžete koupit. Byt či dům si můžete také pronajmout, případně můžete bydlet levně ve sdíleném bytě v tzv. podnájmuV Praze je k dispozici i řada soukromých ubytoven pro levné bydlení, nebo přechodné bydlení, ocitnete-li se v tísni.

Bydlení pro cizince a doklad o ubytování pro Ministerstvo vnitra ČR

Při hledání bydlení jakožto cizinci mějte na paměti, že se musí jednat o prostor určený k bydlení, ubytování nebo rekreaci (nelze bydlet v tzv. nebytovém prostoru, jako je například kancelář apod.) a obytná plocha musí být dostatečně velká vzhledem k počtu osob (1 osoba – 8 m², 2 osoby – 12,6 m², každá další osoba – plus 5 m²). Toto je důležité zejména z důvodu, že když jako cizinec prodlužujete svůj pobyt na území ČR, potřebujete předložit Ministerstvu vnitra ČR doklad o ubytování. Více informací naleznete na oficiálních stránkách MV ČR.

Kde hledat v Praze bydlení (ať už ke koupi, či pronájmu)

Můžete se obrátit na realitní kancelář, která nemovitosti nabízí a prodej či pronájem zprostředkuje. Musíte ale počítat s tím, že bude požadovat poplatek za zprostředkování. Při pronájmu jeho výše zpravidla odpovídá jednomu měsíčnímu nájmu, při koupi obvykle 3-5% z ceny nemovitosti. Jako cizinci nemáte žádná právní omezení v koupi nemovitosti v České republice. Řada českých občanů řeší svou situaci v bydlení právě koupí nemovitosti, protože splácení hypotéky může být pro ně srovnatelné s měsíčními splátkami pronájmu.

Na realitních webových stránkách se při hledání bydlení setkáte s těmito značkami:

1+kk (jeden pokoj plus kuchyňský kout)

1+1 (jeden pokoj plus kuchyně)

2+1, 3+1, 4+1 (dva, tři, čtyři pokoje plus kuchyně)

Rezervační smlouva vám zaručí, že nemovitost nebude prodána či pronajata nikomu jinému. Musíte zároveň uhradit i rezervační poplatek. Vždy žádejte potvrzení o zaplacení!

Nebojte se nemovitost vyhledat samostatně a komunikovat přímo s majitelem, nebo pronajímatelem. Nabídky přímo od majitelů najdete na různých webových stránkách, jako například www.bezrealitky.cz.

Pokud potřebujete jako cizinci pomoci s hledáním bydlení v Praze, můžete se obrátit na sociální poradenství integračních center a nevládních neziskových organizací, které vám mohou pomoci s komunikací s pronajímatelem, nebo překontrolovat nájemní smlouvu. Pro cizince bývá někdy složitější si najít bydlení než pro Čechy.

Nájemní a podnájemní smlouva

Jak se liší nájemní a podnájemní smlouva? Nájemní smlouvou přenechává majitel svou nemovitost k dispozici někomu dalšímu (nájemci), aby ji užíval. Podnájemní smlouvou přenechává nájemce nemovitost celou (nebo její část), kterou má sám v nájmu a nevyužívá ji, další osobě. V praxi se může jednat například o podnájem jednoho pokoje v rámci celého bytu. Jedná se o levnější variantu bydlení v Praze, nežli při platbě pronájmu celého bytu. V případě podnájemní smlouvy máte nižší jistotu než u nájemní smlouvy. Zatímco u nájemní smlouvy vás pronajímatel může z bytu či domu vystěhovat pouze na základě zákonných důvodů, podnájemní vztah zaniká v okamžiku zániku nájmu.

Nájemní smlouva musí být písemná. Především musí obsahovat označení smluvních stran – nájemce a pronajímatele, označení bytu, včetně jeho příslušenství, stanovit nájemné včetně poplatků za služby a jak často bude placeno (zpravidla se platí jednou měsíčně). Také se ve smlouvě obvykle uvádí, na jak dlouho se nájem uzavírá, pokud informace chybí, je uzavřen na dobu neurčitou.

 

Vždy si ověřte, že pronajímatel má právo s vámi uzavřít nájemní smlouvu. Jedná-li se o majitele, zkontrolujte jeho vlastnické právo ve veřejném rejstříku – Katastru nemovitostí. Do veřejného rejstříku Katastru nemovitostí se snadno dostanete i přes Mapy.cz, kde po zadání jakékoliv adresy v České republice se ihned prokliknete do “Informace o parcele v Katastru nemovitostí”.


Pokud se jedná o podnájem, prověřte, že nájemce má od majitele písemné svolení k uzavření podnájemní smlouvy. (Souhlas není třeba, pokud v dané nemovitosti pronajímatel sám bydlí a jeho nájemní smlouva mu to výslovně nezakazuje.) Katastr nemovitostí využijte i v případě, že plánujete koupi nemovitosti. Prověřte, jestli je prodávající skutečným majitelem a jestli na nemovitosti neváznou žádné závazky.

 

Ujistěte se, že rozumíte všemu, co je obsaženo ve smlouvě. Pokud ji máte k dispozici pouze v českém jazyce, nechte si ji přeložit nebo navštivte integrační centra a nevládní neziskové organizace pro bezplatnou konzultaci.

 

 

Poplatky za služby v České republice

Je nutno upozornit, že výše nájmu často nebývá konečná suma, kterou za bydlení zaplatíte. V ceně nájemného většinou nebývají zahrnuty další poplatky za energie a služby, jako je voda, plyn a elektřina, vyvážení komunálního odpadu, úklid společných prostor domu, televizní a rozhlasový poplatek a pevná telefonní linka nebo internet či výtah.

Dodávky energií – elektřiny a plynu – si můžete nechat přepsat přímo na své jméno, nebo je můžete platit majiteli formou záloh, které vám budou vždy jednou ročně majitelem vyúčtovány. Poplatky za vodu platí vždy majitel. Ujistěte se, že za Vás majitel platí poplatky za odvoz komunálního odpadu! V České republice má každá domácnost povinnost platit za jeho odvoz a každé město má jiná pravidla! Stejně tak máte povinnost platit televizní a rozhlasový poplatek, který se platí dohromady za každou domácnost. Majitelé bytů často tyto poplatky zahrnují již automaticky do smlouvy o pronájmu. Pokud rozhlas a televizi nevyužíváte a nemáte doma ani rozhlasový či televizní přijímač , můžete se od této povinnosti odhlásit. 

 

Rozhlasový poplatek //poplatek.rozhlas.cz/

Televizní poplatek //tvp.ceskatelevize.cz/

V České republice se platí za služby včas. Jakékoliv prodlení s platbou může ve svém důsledku vést k pokutě, či k penále, které vám může být vyměřeno i zpětně za několik let!

 

Jistota (dříve nazývaná kauce)

Pronajímatel po vás s největší pravděpodobností bude požadovat jistotu, která většinou odpovídá výši dvou nájmů. Maximálně může požadovat až šestinásobek výše nájmu. Tato částka slouží jako jistina pro případ, že byste nezaplatili nájem, poplatky za služby nebo poškodili vybavení bytu. Pokud by se vám něco takového stalo, je pronajímatel povinen vám přesně vyčíslit škodu a poté sumu z jistoty odečíst. Nemůže však jistinu použít k žádnému jinému účelu. Po skončení nájmu je povinen vám jistotu vrátit.

 

Levné ubytování v Praze pro případ nouze

V případě, že se dostanete do nesnází a potřebujete najít rychlé nebo levné ubytování, funguje v Praze velké množství soukromých ubytoven, jejichž cena je stanovena na komerční bázi, nebo několik zařízení jako je Azylový dům Armády spásy, nebo jako jsou charitní ubytovny, azylové domy pro matky s dětmi.

V České republice se můžete setkat s jinými zvyklostmi nežli ve své zemi původu, například vás může překvapit poměrně přísné dodržování nočního klidu, které je stanoveno od 22.hodiny večerní do 6.hodiny ranní.  V případě rušení nočního klidu například hlasitou hudbou můžete dostat i pokutu od Policie ČR. V domě, ve kterém budete žít s dalšími nájemníky, se můžete setkat s dalšími interkulturními odlišnostmi. V domech bývají vyvěšeny tzv.domovní řády, které vám mohou pomoci zorientovat se v základních pravidlech pro bydlení v domě. Někde se můžete setkat i s tím, že se obyvatelé střídají v úklidu společných prostor. Seznamte se proto se zvyklostmi v místě vašeho nového domova a v případě nejasností se zeptejte sousedů,  pronajímatele nebo zástupců domu. 

 

Hlášení místa pobytu cizince

První hlášení pobytu na území ČR musí každý cizinec ze třetí země splnit do 3 pracovních dnů na Cizinecké policii, odboru pobytových agend. Občané EU a jejich rodinní příslušníci můsí ohlásit svůj pobyt na území ČR do 30 dnů, a to pouze v případě, že jejich předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů. V případě vašeho ubytování v hotelu, na studentských kolejích nebo na ubytovně, má povinnost oznámit tuto skutečnost váš ubytovatel. Ubytovatelem se rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké. Ubytovatel musí vést tzv.domovní knihu, což je  dokument, do kterého ubytovatel zapisuje údaje o cizinci a jeho počátek a konec ubytování.

Více viz //www.policie.cz/clanek/hlaseni-pobytu-cizincu.aspx 

Všechny následné změny týkající se vašeho bydliště již budete hlásit Ministerstvu vnitra ČR, odboru azylové a migrační politiky (OAMP). Jakmile se přestěhujete, máte lhůtu 30 dnů na to, abyste o změně bydliště informovali OAMP. Majitel vám v případě pronájmu nemůže zakázat si danou adresu na OAMP MV ČR nahlásit. Pokud byste tak neučinili, nesplnili byste svou zákonnou povinnost, což by mohlo mít vliv na vaše pobytové oprávnění.

 

Nezapomeňte si co nejdříve označit zvonek a poštovní schránku svým jménem, abyste se ujistili, že vám bude doručena veškerá úřední korespondence. Úřady totiž často posílají důležitá sdělení doporučenou poštou, kterou musíte převzít do svých rukou. Pokud nebudete poštovním doručovatelem zastiženi doma, naleznete ve své poštovní schránce výzvu k převzetí doporučeného psaní na nejbližší pobočce České pošty, pod kterou spadáte dle místa svého bydliště. Pokud psaní nepřevezmete do 10 dnů, má se za to, že bylo řádně doručeno. Prodlužujete-li si povolení k pobytu v České republice, obzvlášť dbejte na včasné převzetí zásilek! OAMP MV ČR vám může např. zaslat výzvu k doložení potřebných dokumentů a pokud si zásilku nepřevezmete včas, bude výzva i přes to považována za doručenou a vy můžete zmeškat svou lhůtu k doplnění žádosti. Informujte OAMP MV ČR o své nepřítomnosti na území ČR předem, případně udělte svým blízkým plnou moc pro vyzvednutí doporučené pošty na vaší pobočce České pošty.


Stejně tak vám doporučujeme posílat veškerou důležitou korespondenci doporučeně. Při komunikaci s úřady posílejte všechny dokumenty doporučeně vždy! Pro odeslání písemností doporučeně vyplňte tzv. podací lístek České pošty, který vám pracovník pošty potvrdí a který si po odeslání zásilky uschováte pro Vaši evidenci o odeslání důležitého psaní.Užitečné kontakty a odkazy

 

Katastr nemovitostí

Zde získáte bezplatný náhled (bez registrace) do databáze poskytující informace o vlastnických právech k nemovitostem a jiné vybrané informace.

 

Cenová mapa

Pro snazší orientaci na trhu s nemovitostmi a pro vaši představu o cenách můžete využít tzv. cenovou mapu, kterou vytvořila a provozuje Asociace realitních kanceláří.

 

Bezplatná pomoc a informace

V případě potřeby se obraťte na integrační centra a nevládní neziskové organizace, které vám zdarma pomohou v rámci svého sociálního poradenství s hledáním bydlení, oslovením pronajímatele, doprovodí vás na prohlídku bytu, pomohou vám zkontrolovat náležitosti nájemní smlouvy a vysvětlí vše ostatní potřebné.