Úvod Pro migranty

Pro migranty

V této kapitole se dozvíte informace o organizacích a jejich službách, které napomáhají v integraci migrantům žijícím v Praze.

 

Pokud jste migrant či migrantka žijící na území hlavního města Prahy a potřebujete poradit, hledáte kurz češtiny nebo jiný typ kurzu, chcete se zapojit nebo přijít na některou z kulturních, komunitních nebo sportovních akcí, kontaktujte Integrační centrum Praha (ICP). V této kapitole naleznete seznam poboček ICP, přehled služeb, které nabízejí zdarma a představíme vám mobilní aplikaci Praguer.

...VÍCE


Integrační centrum Praha, o. p. s., založilo hl. m. Praha za účelem komplexní a systematické práce v oblasti integrace migrantů. Centrum pracuje pod sloganem „Metropole všech“, který odkazuje na jeden ze stěžejních cílů – vytvářet na území hlavního města Prahy takové podmínky, aby se migranti zde žijící cítili jako plnohodnotní občané naší metropole a spolupodíleli se na jejím veřejném životě.

...MÉNĚ

 

V Praze naleznete i další neziskové organizace, které poskytují jak  sociální, právní nebo i psychosociální poradenství, tak kurzy českého jazyka a jiné vzdělávací a odborné kurzy. Můžete navštívit jejich kulturní a komunitní aktivity a seznámit se s dalšími migranty a Čechy žijícími v Praze. Také se budete moci zapojit do dobrovolnických aktivit a aktivit napomáhajících zlepšení soužití všech Pražanů. Na jejich akce může přijít jakýkoliv Pražan se zájmem poznat nové lidi nebo novou kulturu.

...VÍCE

Aktivity a služby neziskových organizací jsou zdarma, nebo za symbolické poplatky.

Neziskové nevládní organizace (NNO) jsou podporované státem, projekty Evropské unie a dalšími finančními zdroji. NNO napomáhají obecně prospěšné činnosti v různých oblastech, například i v oblasti integrace migrantů.

Integrační centrum Praha a nevládní neziskové organizace nabízí sociální a právní poradenství migrantům. Sociální poradenství je poskytováno v rámci sociálních služeb dotyčné organizace a pro jejich využití je zapotřebí registrace. V rámci sociálního poradenství vám odborník poradí v otázkách bydlení, zaměstnání, zdravotní péče a zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, vzdělávání dětí i dospělých, nostrifikace diplomů, v jednání s úřady aj.

Na právním poradenství budete řešit otázky spojené s vaším pobytem na území ČR, tedy žádosti o dlouhodobé vízum či povolení k dlouhodobému pobytu a jejich prodlužování, žádosti o přechodný a trvalý pobyt, nečinnost správních orgánů v pobytovém řízení nebo rušení pobytových oprávnění apod. Dále pak právní poradenství řeší otázky rodinných vztahů (určování otcovství, sňatky, rozvod manželství, výživné), zaměstnání (povolení k zaměstnání, nevyplácení mzdy, pracovní smlouvy), občanskoprávní vztahy (nájemní smlouvy k bytu, dluhy a pohledávky) nebo podnikání.

V těchto organizacích pracují vzdělaní profesionálové a poradenství provádějí právníci nebo sociální pracovníci s mnohaletou zkušeností. Naleznete u nich vždy aktuální a přesné informace. Pracovníci těchto organizací vás povedou k samostatnosti a soběstačnosti tak, abyste si co nejdříve byli schopni většinu záležitostí zařizovat sami.

Každá z níže uváděných organizací poskytuje různé typy služeb a aktivit, seznamte se proto nejprve podrobně s jejich webovými stránkami. Ohledně podmínek poskytnutí sociálního nebo právního poradenství konzultujte příslušnou organizaci.

...MÉNĚ


Připravili jsme pro vás seznam nevládních neziskových organizací spolu s aktuálními kontakty a stručným přehledem služeb, které nabízejí. Seznam ve spolupráci s nimi pravidelně aktualizujeme.

 

V Praze také působí řada organizací založených lidmi původem z ciziny. Pořádají řadu aktivit a především kulturních akcí. Mnoho z nich vydává časopisy. Zde naleznete jejich seznam včetně kontaktů a užitečné odkazy.

 

V této kapitole naleznete užitečné kontakty, pokud potřebujete zprostředkovat komunikaci a odbourat jazykové a sociokulturní bariéry mezi majoritou a migranty. Komunitní tlumočníci zase překonávají nejen jazykovou odlišnost, ale také umí zacházet s kulturními rozdíly, které často pobyt v novém prostředí ztěžují.

 

Velká pozornost je věnována kurzům českého jazyka, které jsou po celé Praze nabízeny nově příchozím obyvatelům hlavního města různými poskytovateli. V této kapitole vám přinášíme přehled kurzů rozdělených podle toho, zda jste v Praze krátce a češtinu ještě neovládáte, nebo zda chcete studovat v českém jazyce na vysoké škole.

 

Zároveň doporučujeme vaší pozornosti také adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice, financované ministerstvem vnitra ČR. Tyto kurzy napomohou všem nově příchozím v orientaci ve svých právech a povinnostech po příjezdu do České republiky a hlavního města Prahy. V této kapitole pro vás shrneme okruhy informací, které se na kurzu dozvíte a poskytneme vám potřebné kontakty.