Úvod Pro migranty Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Od 1. 1. 2021 mají cizinci nově povinnost absolvovat ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ

Každý cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky nebo povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, pokud jeho pobytové oprávnění nabylo právní moci po 1. 1. 2021, je povinen absolvovat adaptačně integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí. (Vaše pobytové oprávnění většinou nabývá právní moci okamžikem převzetí průkazu o povolení k pobytu).

 

CO JE ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZ? 

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně-integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Pokud jste do České republiky přicestovali s cílem tu dlouhodobě žít, dostanete na kurzu nespočet praktických informací o fungování české společnosti. Dále vám budou představeny nejen naše základní hodnoty, místní poměry a kulturní zvyklosti, ale dozvíte se především, jaká jsou vaše práva i povinnosti při pobytu na území České republiky. Na kurzu vám také poskytnou velmi cenné informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatnou pomoc a poradenství.

 

KDO KURZ POŘÁDÁ A KDE SE KONÁ? 

Adaptačně-integrační kurzy jsou administrovány vždy Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz). Těch je na území České republiky celkem osmnáct a je zcela na uvážení cizince, ve kterém z nich tento kurz absolvuje. V Praze tyto kurzy organizuje Integrační centrum Praha na adrese Žitná 51, Praha 1. Kurz může být pořádán ve spolupráci Centra s jinou právnickou osobou (jedná se o tzv. kurz neurčený pro veřejnost).

Kurz, který nebude přímo pořádán nebo administrován Centrem na podporu integrace cizinců zřízeným dle § 155a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebude uznán jako splnění povinnosti!

 

KÝM A V JAKÉM JAZYCE JE KURZ VEDEN?

Kurzy jsou vedeny certifikovanými lektory (odborníky z praxe, právníky a sociálními pracovníky s mnohaletou zkušeností), a to v českém jazyce. Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Obsah je vždy tlumočen kvalifikovaným tlumočníkem, a to do jazyka anglického, arabského, francouzského, mongolského, ruského, srbského, španělského, ukrajinského nebo vietnamského. V případě potřeby může Ministerstvo vnitra ČR schválit i překlad do jiného jazyka.

 

JAK DLOUHO KURZ TRVÁ?

Adaptačně-integrační kurz trvá čtyři hodiny.

 

Další informace o kurzu včetně postupu, jak se na kurz přihlásit naleznete na webových stránkách aik.icpraha.com a www.vitejtevcr.cz.

Více informací naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

 

JAKÉ KONKRÉTNÍ INFORMACE SE NA KURZU DOZVÍM?

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

Základní informace týkající se povinností spojených s pobytem v ČR, včetně pobytové legislativy, zejména: víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt, občanství. Změny a prodloužení pobytu (kde a jak je vyřídit). Lhůty a podmínky. Biometrika. Náležitosti žádostí, formuláře a poplatky. Cestování po EU/Schengenu. Pozvání rodině nebo přátelům. Sloučení rodiny. Podmínky pro studium s ohledem na pobytovou legislativu. Změna školy nebo ukončení studia. Užitečné kontakty.

Bydlení: Hledání bydlení. Pronájem bytu. Poplatky spojené s pronájmem. Rizika a ochrana. Hlášení místa pobytu na území ČR a jeho změn podle českého zákona o pobytu cizinců.

Zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění: Zdravotnický systém v České republice. Veřejné a soukromé zdravotní pojištění. Systém sociálního zabezpečení v České republice.

Vzdělávání: Český vzdělávací systém. Umístění dětí do českého školského systému. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti. Uznání předchozího vzdělání.

Podnikání: Založení živnostenského podnikání v ČR. Povinnosti – zdravotní, sociální pojištění, daně. Pobyt cizinců za účelem podnikání.

Zaměstnání: Zaměstnanecká karta. Typy pracovních smluv. Jak hledat práci. Daně. Zdravotní a sociální pojištění. Studenti a zaměstnání. Rizika a ochrana zaměstnanců.

Kontakty na české instituce: Ministerstvo vnitra, Cizinecká policie v regionech. Kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma migrantům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

Státní svátky. Zvyky a tradice. Základní kulturní přehled. Zajímavá místa Čech a volnočasové aktivity.

Každodenní praktický život: Krizové situace. Doprava. Řízení auta. Registrace auta. Pošta. Oficiální korespondence.