Úvod Pro migranty Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Adaptačně integrační kurzy Vítejte v České republice

Víme, že začít žít v nové zemi není vždy snadné. Adaptačně integrační kurzy jsou pro migranty užitečným prvním krokem pro život v nové zemi. Pokud jste do České republiky přicestovali s cílem tu dlouhodobě žít, dostanete na kurzech nespočet praktických informací o fungování české společnosti.

Pokud neumíte česky, nemusíte se ničeho obávat. Jednotlivé kurzy jsou poskytovány v českém jazyce a jsou tlumočeny vyškolenými tlumočníky do angličtiny, ruštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, francouzštiny, mongolštiny, arabštiny a španělštiny.

Kurzy nabízejí praktické a nezbytné informace z následujících oblastí:

Základní informace týkající se povinností spojených s pobytem v ČR, včetně pobytové legislativy, zejména: Víza, povolení k dlouhodobému pobytu, trvalý pobyt, občanství. Změny a prodloužení pobytu (kde a jak je vyřídit). Lhůty a podmínky. Biometrika. Náležitosti žádostí, formuláře a poplatky. Cestování po EU/Schengenu. Pozvání rodině nebo přátelům. Sloučení rodiny. Podmínky pro studium s ohledem na pobytovou legislativu. Změna školy nebo ukončení studia. Užitečné kontakty.

Bydlení: Hledání bydlení. Pronájem bytu. Poplatky spojené s pronájmem. Rizika a ochrana. Hlášení místa pobytu na území ČR a jeho změn podle českého zákona o pobytu cizinců.

Zdravotnictví, zdravotní a sociální pojištění: Zdravotnický systém v České republice. Veřejné a soukromé zdravotní pojištění. Systém sociálního zabezpečení v České republice.

Vzdělávání: Český vzdělávací systém. Umístění dětí do českého školského systému. Kurzy českého jazyka pro dospělé a děti. Uznání předchozího vzdělání.

Podnikání: Založení živnostenského podnikání v ČR. Povinnosti – zdravotní, sociální pojištění, daně. Pobyt cizinců za účelem podnikání.

Zaměstnání: Zaměstnanecká karta. Typy pracovních smluv. Jak hledat práci. Daně. Zdravotní a sociální pojištění. Studenti a zaměstnání. Rizika a ochrana zaměstnanců.

Kontakty na české instituce: Ministerstvo vnitra, Cizinecká policie v regionech. Kontakty na organizace poskytující pomoc zdarma migrantům – integrační centra po celé České republice a neziskové nevládní organizace.

Státní svátky. Zvyky a tradice. Základní kulturní přehled. Zajímavá místa Čech a volnočasové aktivity.

Každodenní praktický život: Krizové situace. Doprava. Řízení auta. Registrace auta. Pošta. Oficiální korespondence.

Tyto kurzy jsou pro účastníky zdarma a jsou financovány Ministerstvem vnitra České republiky. Lektorují je odborníci z praxe, právníci a sociální pracovníci s mnohaletou zkušeností. Kurzy vám poskytnou jistotu oficiálních a ověřených informací. Realizuje je nezisková nevládní organizace Slovo 21, z. s.

Odkaz:

Nabídku adaptačně-integračních kurzů naleznete na webu www.vitejtevcr.cz

e-mail: kurzy@vitejtevcr.cz

telefon: 775 965 571 (CZ, EN, RU, Arab, FR, ŠP), 273 132 715

Facebook: www.facebook.com/vitejtevcr