Úvod O nás Hlavní město Praha a integrace

Hlavní město Praha a integrace

Vítáme vás na webové stránce hlavního města Praha – Metropole všech.

Tato webová stránka je určena pro všechny obyvatele kulturně rozmanité Prahy.

Jakožto cizinci zde naleznete zde informace, které vám napomohou v orientaci v hlavním městě, jeho úřadech a zodpovědných orgánech, které řídí činnosti v oblasti integrace migrantů a migrantek a podpory soužití všech obyvatel hlavního města. Získáte přehled proč je oblast podpory integrace a soužití v hlavním městě důležitá a dozvíte se, jak se můžete i vy sami zapojit. Dozvíte se o aktuálním dění v této oblasti na úrovni Magistrátu hlavního města Prahy.

V části kontakty se můžete obrátit na pracovníky Magistrátu hlavního města Prahy (oddělení národnostních menšin a cizinců) s dotazy k této webové stránce nebo k politice a praxi v oblasti integrace a soužití na území hlavního města Praha.

Migranti a migrantky se mohou obracet přímo na Integrační centrum Praha, o.p.s., které bylo zřízeno hl. m. Praha.

Odborníci z praxe v oblasti integrace cizinců zde naleznou důležité informace o fungování politiky integrace cizinců, strategické dokumenty, analýzy, data a statistiky, projekty a dobrou praxi.