Úvod Užitečné kontakty Dům národnostních menšin – Praha

Dům národnostních menšin – Praha

Dům národnostních menšin (DNM) byl v Praze slavnostně otevřen menšinám i veřejnosti 21. června 2007. Je místem, které slouží zejména potřebám organizací národnostních menšin, ale též potřebám organizací veřejné správy a nevládních organizací.

Jeho hlavním cílem je naplňování společenských, kulturních a vzdělávacích potřeb národnostních menšin. Většina akcí je přístupná pro zájemce z řad veřejnosti. Velký důraz je kladen také na kulturní a vzdělávací aktivity pro děti a mládež jako na efektivní a účinnou prevenci xenofobie a rasismu.

Idea Domu národnostních menšin vznikla již na začátku 90. let. Zároveň s formováním organizací národnostních menšin v souvislosti s demokratizačním procesem vznikala potřeba zřídit jednotné místo, kde by mohly národnostní menšiny rozvíjet svou činnost. Otázka zřízení Domu byla také jedním z politických závazků, kterými byla v oblasti menšinové politiky zavázána česká vláda.

V budově Domu národnostních menšin sídlí v současnosti 14 národnostních menšin, a to běloruská, bulharská, chorvatská, maďarská, německá, polská, romská, rusínská, ruská, řecká, slovenská, srbská, ukrajinská a vietnamská. Jednotlivé organizace národnostních menšin sdílejí administrativní zázemí individuálně dle „Dohody o užívání kanceláří“ v různém počtu zúčastněných spolků.

Průběžně se v DNM realizují projekty financované z grantů v rámci Celoměstského programu podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy. Dům národnostních menšin také každoročně spolupořádá Setkání národnostních menšin.

foto © Dům národnostních menšin, o.p.s.

Adresa: Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Tel.: +420 221 419 800