MČ Praha 11

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

 

adresa: Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

telefon ústředna: 267 902 111, fax: 267 902 286

telefon informační kancelář Ocelíkova: 267 902 209

telefon informační kancelář Opatovská: 272 661 122 – 4, 267 902 488,

telefon informační kancelář Šustova: 267 902 499

fax: 267 902 286

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz,

internetová adresa: www.praha11.cz

telefon a kontakt na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví: 267 902 156; matysovab@praha11.cz

 

Praha 11 se nachází jižně až jihovýchodně od centra pražské aglomerace a je složena z městských částí Chodov a Háje, největší část Prahy 11 zaujímají sídliště Jižní Město I. a Jižní Město II.

Praha 11 je obec s rozšířenou působností pro obce Praha-Šeberov, Praha-Újezd u Průhonic, Praha-Křeslice.

Na úřadě MČ Praha 11 je koordinace aktivit v oblasti integrace cizinců rozdělena mezi dva odbory: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (koordinátorka pro rozvoj sociálních služeb, externích dotací a práce s cizinci) a Odbor školství a kultury (samostatná odborná referentka koncepce a metodiky školství – koncepce a metodika ZŠ, SOŠ, VOŠ). Společně koordinují integrační aktivity, ve kterých MČ finančně podporuje MV ČR a MHMP. MČ poskytuje rovněž poradenství školám ohledně možností financování z externích zdrojů.

Pro informování a sdílení zpráv o dění nejen na městské části Praha 11 založil pro vietnamské sousedy úřad MČ facebookovou stránku Ủy ban Praha 11. Budou zde sdíleny jak praktické informace pro život v Praze i na Jižním Městě, tak informace z kulturního a komunitního dění. Facebooková stránka by měla pomoci zapojit více vietnamské sousedy do společenského života Prahy 11.

V rámci úřadu působí interkulturní pracovnice pro vietnamsky hovořící obyvatele městské části:

Van Anh Tranová
e-mail: tranovava@praha11.cz
telefon: +420 778 527 939

Ostatní úřady:

Pobočka úřadu práce

Kontaktní pracoviště Praha 4 (pro Prahu 4, 11 a 12)

Kontakty na pracoviště, Volná místa, Kontakty na zaměstnance

Úřad práce – kontaktní pracoviště Praha 4, Státní sociální podpora Praha 11

tel.: 950 178 734 (státní sociální podpora),

950 178 750 (hmotná nouze),

950 178 746 (sociální služby, příspěvek na péči),  

950 178 111 (zprostředkování zaměstnání),

950 178 747 (dávky pro osoby se zdravotním postižením)

 

Pražská správa sociálního zabezpečení (PSSZ)

Územní působnost úřadu není dána. Můžete tedy zvolit kterékoliv územní pracoviště bez ohledu na místo pobytu či sídlo.

Kontakty na jednotlivá územní pracoviště

 

Finanční úřad

Územní pracoviště pro Prahu 4

Adresa: Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4

Kontaktní informace