Quận Praha 11

ỦY BAN QUẬN PRAHA 11

Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 415

tổng đài: 267 902 111, fax: 267 902 286

văn phòng thông tin Ocelíkova 267 902 209,

văn phòng thông tin Opatovská 272 661 122 – 4, 267 902 488,

văn phòng thông tin Šustova 267 902 499

e-mail: podatelna@p11.mepnet.cz, fax: 267 902 286

trang web: www.praha11.cz

điện thoại và liên hệ Phòng Xã hội và Y tế: 267 902 156; matysovab@praha11.cz

 

Praha 11 trải dài từ phía nam đến đông nam của trung tâm Praha và bao gồm những phường Chodov và Háje. Phần lớn nhất của Praha 11 là khu chung cư Jižní Město I. và Jižní Město II.

Praha 11 là phường có quyền hạn mở rộng cho cho các phường như Praha – Šeberov, Praha – Újezd ​​u Průhonice, Praha – Křeslice. Tại ủy ban Quận 11 Praha, sự phối hợp các hoạt động trong lĩnh vực hội nhập người nước ngoài được phân chia giữa hai bộ phận: Phòng Xã hội và Y tế (điều phối viên phát triển các dịch vụ xã hội, trợ cấp từ bên ngoài và làm việc với người nước ngoài) và Phòng Giáo dục và Văn hóa (chuyên gia độc lập về quan niệm và phương pháp giáo dục – quan niệm và phương pháp luận của trường tiểu học, trung cấp nghề, trường cao đẳng nghề). Họ cùng nhau điều phối các hoạt động hội nhập do Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc và Tòa thị chính thủ đô Praha hỗ trợ tài chính. Quận thành phố cũng cung cấp tư vấn cho các trường học về khả năng tài trợ từ các nguồn bên ngoài.

Ủy ban quận Praha 11 đã thành lập trang Facebook Ủy ban Praha 11 dành cho những người hàng xóm Việt Nam để thông báo và chia sẻ những tin tức không chỉ ở quận Praha 11. Thông tin thiết thực cho cuộc sống ở Praha và ở Jižní město, cũng như thông tin về các sự kiện văn hóa và cộng đồng. Trang Facebook sẽ giúp những người hàng xóm Việt Nam tham gia nhiều hơn vào đời sống xã hội Praha 11.


Trong văn phòng của uỷ ban có nhân viên giao văn hóa dành cho những người nói tiếng Việt tại thành phố Praha Quận 11

Tranová Vân Anh

e-mail: tranovava@praha11.cz

telefon: +420 778 527 939

Chi nhánh của Sở Lao động

Praha 4 – Văn phòng liên hệ Praha 4 (cho Praha 4, 11 và 12)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

 

Sở Lao động – liên hệ văn phòng Praha 4,  Trợ cấp xã hội nhà nước của Praha 11

điện thoại:

950 178 734 (trợ cấp xã hội nhà nước);

950 178 750 (trợ cấp khi khó khăn);

950 178 746 (dịch vụ xã hội, trợ cấp chăm sóc);

950 178 111 (giới thiệu việc làm);

950 178 747 (trợ cấp cho người tàn tật)

 

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế