Nhân viên giao văn hóa

Trong chương này, chúng tôi sẽ giải thích cho quí vị, nhân viên giao văn hóa có thể giúp quí vị trong những việc gì, ai có thể sử dụng dịch vụ này và đặt lịch như thế nào. Trong danh sách các nhân viên giao văn hóa, còn có liên lạc của từng nhân viên giao văn hóa.

Danh sách nhân viên giao văn hóa

Ai là nhân viên giao văn hóa?

Họ là nhân viên chuyên nghiệp, hỗ trợ người nhập cư, xã hội địa phương và các cơ quan công quyền trong việc đối thoại, thúc đẩy sự chung sống hòa thuận và xóa bỏ rào cản giữa các bên.

Nhân viên giao văn hóa có thể giúp quí vị những việc gì?

  • cung cấp dịch vụ hộ tống, trợ giúp và thông dịch theo yêu cầu của người nhập cư hoặc nhân viên cơ quan công quyền
  • cung cấp dịch vụ tư vấn xã hộ căn bản bằng tiếng Séc và ngôn ngữ khác
  • cho quí vị liên lạc của những nơi tư vấn xã hội chuyên sâu, giới thiệu cho quí vị, cần gặp ai trong trường hợp nào
  • giúp đỡ người nhập cư định hướng trong môi trường Séc và giới thiệu thông tin căn bản về cuộc sống ở Séc và Praha
  • giúp đỡ vượt qua những rào cản tâm lý của người nhập cư cũng như nhân viên công quyền và các tổ chức;
  • can thiệp vào những tình huống mâu thuẫn và giải quyết hiểu lầm nếu cần

Ai có thể đặt lịch với nhân viên giao văn hóa?

  • những người nhập cư cần dẫn đi đâu đó, thông dịch và trợ giúp chuyên môn trong công việc với ủy ban, trường học, cơ sở y tế hoặc những tổ chức khác (nhà băng, chủ lao động)
  • nhân viên cơ quan hành chính công trong giao tiếp với người nhập cư
  • nhân viên trường học
  • nhân viên các cơ sở y tế

Làm cách nào để hẹn lịch với nhân viên giao văn hóa?

Trong Danh sách nhân viên giao văn hoá quí vị hãy chọn người theo thứ tiếng mà quí vị muốn giao tiếp.

Quí vị hãy liên lạc với người đó qua điện thoại hoặc e-mail và hẹn lịch.

Nếu được, quí vị hãy hẹn lịch đủ sớm, ví dụ trước 3 ngày.

Công việc của nhân viên giao văn hóa có được trả công không?

Dịch vụ của các nhân viên giao văn hóa được cung cấp miễn phí cho các khách hàng. Những nhân viên này được trả tiền bởi những tổ chức thuê họ làm việc – ví dụ như các tổ chức phi chính phủ hoặc các xã.

Đọc thêm thông tin về công việc giao văn hóa trên trang web của META o.p.s. (Inkluzivní škola) hoặc trang web của Hiệp hội dành cho công việc giao văn hoá.

Danh sách các nhân viên giao văn hóa