Quận Praha 21

ỦY BAN QUẬN PRAHA 21

Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9

phòng nhận hồ sơ: 281 01 29 11, e-mail: podatelna@praha21.czposta@praha21.cz

trang web: www.praha21.cz

Quận Praha 21 bao gồm phường Újezd nad Lesy ở ranh giới đông của thủ đô Praha. Đầu thế kỷ 20, quận được phát triển bởi sự xây dựng của khu nhà biệt thự và nhà dân, sửa sang đường xá và vỉa hè, xây dựng trung tâm đa chức năng. Quận Praha 21 có đặc điểm có nhiều cánh rừng rộng lớn làm nó thành một khu vực thiên nhiên thú vị.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế