Quận Praha 5

ỦY BAN QUẬN PRAHA 5

nám. 14. října 381/4, 150 22 Praha 5

tổng đài: 257 000 111, 234 378 111, đường dây thông tin miễn phí: 800 800 005,

e-mail: podatelna@praha5.cz

trang web: www.praha5.cz

Quận Praha 5 nằm trên bờ trái của sông Vltava kết nối các phường lúc trước là các xã độc lập Smíchov, Košíře, Motol, Hlubočepy, Radlice, Jinonice-Butovice và mũi phía nam của phường Malé Strany – Újezd. Khu công nhân và nhà vila hồi xưa đã biến thành trung tâm hành chính thương mại hiện đại đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của cuộc sống đương đại.

Praha 5 có tổ chức những khóa học tiếng Séc và các sự kiện công cộng khác nhau, trong năm 2016 đã diễn ra lễ hội Ngày người di cư quốc tế.

Tại Trường PTCS Grafická tổ chức câu lạc bộ buổi chiều Imagion với mục đích sử dụng thời gian rỗi một cách có ý nghĩa và học tập tích cực trong không gian an toàn với sự tham gia của những người đồng lứa với cơ hội trình bày những việc làm của mình cho cha mẹ và người ngoài, đồng thời hợp tác với các bậc phụ huynh, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận khác. Câu lạc bộ thích hợp cho trẻ em cần sự hỗ trợ khi học tiếng Séc.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 5 – Văn phòng liên hệ Praha 5 (cho Praha 5, 13 và 16)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế