Quận Praha 18

ỦY BAN QUẬN PRAHA 18

Bechyňská 639, 199 00 Praha 9

phòng nhận hồ sơ: 284 028 111, e-mail: epodatelna@letnany.cz

trang web: www.praha18.cz

Letňany có được đặc tính từ thời cộng hòa đầu tiên cùng với sự thành lập của xi nghiệp máy bay Letov. Trong những năm 70 và 80 tại đây có khu chung cư beton được xây lên, phần lớn của Letňany đã bị san bằng để xây chung cư. Bước đột phá trong sự phát triển của Letňany là việc xây dựng Trung tâm thương mại Letňany của công ty Tesco, trung tâm thương mại lớn nhất tại Séc. Một phần của trung tâm thương mại là cụm rạp chiếu phim gồm 12 phòng chiếu phim và Công viên nước Letňany Lagoon.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 9 – Văn phòng liên hệ Praha 9 (cho Praha 9, 14, 18, 19, 20 và 21)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế