Quận Praha 6

ỦY BAN QUẬN PRAHA 6

Československé armády 601/23, 160 52 Praha 6

tổng đài: 220 189 111, đường dây thông tin miễn phí: 800 800 001, phòng nhận hồ sơ: 220 189 202,

e-mail: podatelna@praha6.cz

điện thoại: 220 189 855, ik-csarmady@praha6.cz

trang web: www.praha6.cz

Quận Praha 6 bao gồm các phường Ruzyně, Liboc, Veleslavín, Vokovice, Dejvice, Střešovice và một phần của phường Břevnov, Sedlec, Bubeneč và Hradčany. Quận 6 thuộc các quận có tính chất nhà ở và giải trí. Có nhiều trường đại học và trung học phổ thông tập trung tại đây. Praha 6 cũng là nơi tập trung các văn phòng đại diện nước ngoài ở CH Séc. Trên địa bàn quận 6 có sân bay Václava Havla Praha.

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 6 – Văn phòng liên hệ Praha 6 (cho Praha 6 và 17)

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế