Home Cần xử lý Czech POINT

Czech POINT

Tại đây bạn sẽ biết được Czech POINT là gì, bạn có thể giải quyết những việc gì ở đây và bạn có thể tìm thấy Czech POINT ở đâu.

Czech POINT (Český podací ověřovací informační národní terminál – Trạm cung cấp và xác nhận thông tin quốc gia Séc) là nơi đa năng để ủy ban và người dân giao tiếp dễ dàng hơn. Dự án dần dần sẽ cho phép giải quyết mọi việc cần thiết qua mạng.

Tôi có thể giải quyết những việc gì tại đây?

Tại Czech POINT bạn có thể giải quyết rất nhiều việc khác nhau – lấy và công chứng thông tin từ những hệ thống thông tin công cộng và tư nhân (lấy trích lục danh bạ kinh doanh, danh bạ thương mại, danh bạ phá sản, phiếu lý lịch tư pháp, trích lục danh bạ nhà đất, phiếu điểm lái xe của người lái xe v.v..), công chứng văn bản và chứng từ, chuyển văn bản sang dạng điện tử và ngược lại, xin thông tin về quá trình thủ tục hành chính và đệ đơn xin bắt đầu thủ tục hành chính. Mục đích của Czech POINT là để dữ liệu chạy, chứ không phải để người chạy từ ủy ban này đến ủy ban khác.

Để biết thêm thông tin về những việc bạn có thể giải quyết ở Czech POINT, hãy truy cập trang web chính thức www.czechpoint.cz.

Tôi có thể tìm thấy Czech POINT ở đâu?

Dịch vụ Czech POINT hiện tại được cung cấp tại hơn 7 100 địa điểm tại CH Séc (ví dụ ở bưu điện, ủy ban quận), và tại một số cơ quan đại diện. Trên trang web chính thức bạn cũng sẽ tìm ra địa điểm Czech POINT gần mình nhất ở đâu.

Liên kết