Home Cần xử lý Người ngoại quốc kinh doanh tại CH Séc Kinh doanh pháp nhân – công ty thương mại

Kinh doanh pháp nhân – công ty thương mại

Quí vị muốn lập công ty riêng? Các tổ chức thương mại là các công ty thương mại và hợp tác xã (được chia thành hợp tác xã và hiệp hội hợp tác châu Âu). Các công ty thương mại là:

  • công ty hợp doanh
  • công ty đơn doanh,
  • công ty trách nhiệm hữu hạn,
  • công ty cổ phần,
  • công ty châu Âu,
  • hiệp hội lợi ích kinh tế châu Âu.

Tất cả các doanh nghiệp và hợp tác buộc phải đăng ký vào hệ thống đăng ký thương mại, nếu không đăng ký thì không có công ty nào tồn tại cả. Cần phải phân biệt sự hình thành và thành lập của một tổ chức thương mại, vì sự thành lập có trước cả quá trình đăng ký.

Là người nước ngoài, quí vị có thể cần giấy phép để làm thuê, kể cả khi quí vị là người hợp doanh, cơ quan điều hành hoặc là thành viên của một pháp nhân (công ty thương mại), và kể cả trong trường hợp công việc của quí vị là thực hiện công việc theo lĩnh vực hoạt động của pháp nhân.

Trang web  businessinfo.cz  miêu tả chi tiết những bước khởi đầu khi muốn thành lập và hình thành công ty thương mại và hợp tác, đồng thời lưu ý những sự khác biệt khi thành lập. Trên đó còn có cẩm nang chi tiết về kinh doanh.

Cập nhật nội dung từ khía cạnh xã hội-pháp lý ngày 8.11.2021.