Quận Praha 3

ỦY BAN QUẬN PRAHA 3

Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3

tổng đài: 222 116 111, e-mail: podatelna@praha3.cz

trang web: www.praha3.cz

Quận Praha 3 nằm trên bờ phải của sông Vltava bao gồm phường Žižkov và Vinohrady kết hợp quá khứ nông nghiệp, ký ức về những trận chiến Hussite và kiến trúc hiện đại. Các nhà dân ban đầu giờ đây là chỗ trú cho cuộc sống về đêm phong phú, không gian xanh lại là nơi để sử dụng thời gian rỗi một cách tích cực.

Quận Praha 3 tích cực hỗ trợ hội nhập người di cư. Trong năm 2018, quận đã tổ chức các khóa học tiếng Séc và hiểu biết về Séc cho người nước ngoài (các khóa học không phải đăng ký trước và khóa học phải đăng ký trước), sự kiện văn hóa xã hội cho gia đình có trẻ con người nước ngoài và người bản xứ có tên gọi “Poznejme se sousedé” (Hãy làm quen với nhau, hỡi những người hàng xóm), dự án “So far, so near 2016” – trong đó hỗ trợ trẻ em nước ngoài hội nhập tại Trường PTCS Lupáčova, hỗ trợ trẻ em nước ngoài hội nhập tại Trường PTCS Jeseniova, phụ đạo tiếng Séc tại Trường PTCS Jeseniova, Trường PTCS và mẫu giáo Jaroslava Seiferta và Trường PTCS và mẫu giáo nám. Jiřího z Lobkovic tại Praha 3 và các bài giảng để nâng cao nhận thức của công chúng.

Trên những trang web sau bạn sẽ tìm thấy những thông tin quan trọng của Ủy ban quận 3 bằng các ngôn ngữ khác nhau:

Chi nhánh của Sở Lao động

  • Praha 3 – Văn phòng liên hệ Praha 3

Liên hệTuyển dụngLiên hệ với công chức

Chi nhánh của Cục Bảo hiểm xã hội Praha

Cục bảo hiểm xã hội Praha không quy định phạm vi lãnh thổ quyền hành cho từng chi nhánh. Vì vậy, bạn có thể tới bất kỳ phòng bảo hiểm xã hội nào mà không phụ thuộc vào địa chỉ cư trú của mình.

Chi nhánh của Sở Thuế