Data a statistiky

Ministerstvo vnitra ČR

Počet cizinců v obcích, městských částech, obcích 3. typu:

Zde naleznete tabulky s informacemi o počtech cizinců v obcích, městských částech, obcích 3. typu rozdělených dle věku, pohlaví, ale nikoliv podle státní příslušnosti

Zde naleznete Informativní přehledy cizinců se zaevidovaným přechodným či trvalým pobytem na území České republiky. Tabulky zahrnují celkový počet evidovaných k danému datu (dle národnosti, pohlaví, druhu pobytu) na celém území ČR a v jednotlivých městech.

Český statistický úřad

ČSÚ zveřejňuje statistiky o počtu cizinců na území ČR, nabývání státního občanství, mezinárodní ochraně, počtech žáků a studentů na různých typech škol, demografických událostech cizinců, zaměstnanosti, zdravotní péči, kriminalitě cizinců, nelegální migraci a o cizincích v dalších zemích EU.