Úvod Pro migranty Kurzy českého jazyka

Kurzy českého jazyka

 

V této části se dozvíte, které organizace a školy pořádají kurzy českého jazyka. Je zde uveden jejich přehled, který zahrnuje informace o tom, jaké druhy kurzů můžete navštěvovat, a užitečné kontakty. Nejčastěji jsou rozdělené podle úrovně znalosti a věku studentů. Také vám povíme, kam se obrátit, chcete-li se zdokonalit v odborné terminologii v českém jazyce nebo pokud chcete studovat vysokou školu v českém jazyce.  

K plnohodnotnému zapojení do života v Praze budete potřebovat češtinu. Možná vám na začátku pobytu v Praze pomohou přátelé, příbuzní či placení tlumočníci, ale z dlouhodobého hlediska je pro vás výhodné naučit se dobře česky. Nejen že budete lépe rozumět svému okolí a vyhnete se řadě nedorozumění, ale rozšíří se vám také nabídka pracovních příležitostí a možností uplatnění svých znalostí a dovedností.

 

 

Jste v Praze krátce a ještě moc česky neumíte?

Na území hlavního města Prahy můžete začít navštěvovat kurzy českého jazyka, které nabízí nejrůznější poskytovatelé (Integrační centrum Praha, městské části, neziskové organizace, jazykové školy a další instituce).

Dlouhodobou zkušenost s různými typy kurzů češtiny pro cizince má Integrační centrum Praha nebo neziskové organizace, které pracují s migranty. V nabídce mají kurzy pro děti i pro dospělé. Některé kurzy jsou zdarma, jiné jsou zpoplatněné. Kurzy bývají též zacíleny na různé úrovně (začátečníci, mírně pokročilí či pokročilí). Pro lepší orientaci v tom, jaká organizace nabízí jaké kurzy, vám níže nabízíme základní přehled. Pro detaily o jednotlivých kurzech v jednotlivých obdobích je nutné předem zkontaktovat uvedenou organizaci. Mějte na paměti, že kurzy (zejména ty, které jsou zdarma) se velmi rychle zaplní, proto se na vámi vybraný kurz včas zaregistrujte.

 

Integrační centrum Praha, o. p. s. (ICP)

ICP nabízí kurzy českého jazyka pro dospělé, a to pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé. Nabízí kurzy ranní, dopolední, odpolední, večerní i víkendové. ICP nabízí i kurzy pro rodiče s dětmi s bezplatným hlídáním dětí. Platí se pouze záloha ve výši 1 500 Kč, dále je výuka zdarma. Záloha je vratná v případě, že splníte alespoň 70 % docházky kurzu. Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské unie a občany ČR!

Dále ICP nabízí kurzy českého jazyka pro děti. Dítě může navštěvovat prázdninové kurzy i kurzy během školního roku v odpoledních hodinách nebo o víkendech. Kurzy jsou zdarma. Dítě může navštěvovat dvě úrovně kurzů českého jazyka, a to pro děti předškolního věku (4–6 let) a pro děti mladšího školního věku (7–13 let).  Výuka českého jazyka probíhá hravou formou, součástí kurzu je také seznámení dítěte se sociokulturním prostředím ČR. Kurzy nejsou určeny pro občany členských států Evropské unie a občany ČR!

Kurzy českého jazyka pořádá ICP na různých místech Prahy. Pro aktuální nabídku místních kurzů kontaktujte ICP.

 

Kontakt:

Integrační centrum Praha, o. p. s.

Žitná 1574/51, 110 00 Praha 1

tel: +420 252 543 846

e-mail: edu@icpraha.com

www.icpraha.com

 

Neziskové nevládní organizace

Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

Centrum nabízí například tyto kurzy:

  • Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince – základní úroveň, specializované kurzy (gramatika, fonetika aj.);
  • Příprava na zkoušky k trvalému pobytu a k získání občanství;
  • Kurzy psaní;
  • Rodinné kurzy češtiny (pro rodiče a děti) a kurzy češtiny pro rodiče školních dětí;
  • Intenzivní kurzy češtiny (délka 4 týdny);
  • Semestrální kurzy češtiny – základní a pokročilá úroveň.

Některé kurzy jsou bezplatné, další částečně hrazené a některé plně hrazené.

 

Kontakt:

CIC – Nová půda, Karlínské náměstí 7, Praha 8 (3. patro)

další místa výuky: Praha 3, Praha 8, Praha 13

tel: 222 360 834

e-mail: npk@cicpraha.org

www.cicpraha.org

www.kurzycestinyprocizince.cz

 

Nová škola, o. p. s. – program ROZLETY

Nová škola nabízí doučování žáků základních a středních škol. Doučování probíhá časově dle potřeb klientů a kapacity učebny, nejméně 3× týdně v odpoledních hodinách. Délka vyučovací hodiny je 60 minut a délka trvání kurzu není určena, klient se může připojit kdykoli v průběhu školního roku.

Doučování je zaměřeno na zvyšování školní úspěšnosti. Probíhá ve smíšených skupinách, které nejsou složeny pouze z cizinců. Nabízí nejen český jazyk, ale i matematiku a angličtinu, po domluvě i další předměty.

 

Doučování je bezplatné.

 

Kontakt:

Nová škola, o. p. s.

Křižíkova 344/6, Praha 8 – Karlín, 186 00 (prostory Nové školy) / nebo po domluvě individuální doučování

e-mail: novaskola@novaskolaops.cz

 

Odkazy:

 

Poradna pro integraci / Centrum Czech In

Poradna pro integraci nabízí kurzy pro dospělé na úrovni začátečníci, mírně pokročilí, více pokročilí. Do kurzu je možné se přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále poradna nabízí kurzy pro děti na úrovních mladší žáci – pokročilí, mladší školáci – začátečníci/mírně pokročilí, starší školáci – pokročilí, starší školáci – začátečníci/mírně pokročilí. Do kurzu je možné děti přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále poradna nabízí přípravné kurzy na zkoušky a přípravu na zkoušku k trvalému pobytu a  přípravu na zkoušku k občanství. Nabízí také individuální lekce / doučování pro děti, dospělé a také intenzivní kurzy pro děti (kurzy pro dospělé v případě zájmu).

 

Kontakt:

Opletalova 6, vchod pasáží Opletalka, Praha 1, 110 00

tel: +420 734 154 229

e-mail: praha@p-p-i.cz

web: www.czechinskola.cz, www.p-p-i.cz

 

InBáze, z. s.

InBáze nabízí kurzy pro dospělé na úrovni začátečníci, mírně pokročilí a více pokročilí. Do kurzu je možné se přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále InBáze nabízí kurzy pro děti na úrovni mladší žáci – pokročilí, mladší školáci – začátečníci/mírně pokročilí, starší školáci – pokročilí, starší školáci – začátečníci/mírně pokročilí. Do kurzu je možné děti přihlašovat i v průběhu semestru, cena je v tomto případě kalkulována individuálně.

Dále se zde setkáte s přípravnými kurzy na zkoušky, přípravou na zkoušku k trvalému pobytu, přípravou na zkoušku k občanství. Nabízí také individuální lekce / doučování pro děti, dospělé a také intenzivní kurzy pro děti (kurzy pro dospělé v případě zájmu).

Kontakt:

InBáze

Legerova 50, 120 00 Praha 2

tel: 739 037 353

e-mail:  info@inbaze.cz

web: www.inbaze.cz

 

META, o. p. s.

META nabízí velký rozsah kurzů češtiny pro dospělé na úrovni A0–B1. Setkat se můžete také se zdokonalovacími kurzy češtiny, které jsou zaměřené na rozšíření slovní zásoby a zdokonalení konverzačních dovedností. V létě pořádá META intenzivní kurzy pro žáky. Dále stojí za pozornost roční přípravný kurz pro žáky, kteří se chtějí dostat na českou SŠ.

META také poskytuje doučování žáků základních a středních škol, a to po domluvě se sociálním pracovníkem. Doučování je zajišťováno prostřednictvím dobrovolníků a je bezplatné. Doučování probíhají v prostorách META, o. p. s., a odvíjí se od potřeb daného klienta. Jedná se především o doučování jednotlivých předmětů, přípravu k přijímacím zkouškám na střední, vyšší odborné i vysoké školy různých oborů a přípravu na vyrovnávací, nostrifikační i jiné zkoušky.

Kontakt:

Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3, Žižkov

tel: 773 304 534

e-mail: cjkurzy@meta-ops.cz, info@meta-ops.cz

web: www.meta-ops.cz

 

Jazykové školy

Čeština pro cizince se také objevuje v nabídkách jazykových škol. Hlavní město Praha je zřizovatelem Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy. Kurzy češtiny pro cizince najdete na odkazu //www.sjs.cz/czech-for-foreigners.html.

Jazykových škol je na území Prahy velké množství. Řada z nich kurzy češtiny nabízí. Prozkoumejte i jejich nabídku.

Umíte základy češtiny a potřebujete se zlepšit? V této situaci hledejte kurzy pro pokročilé. V případě určitých projektů neziskových organizací jsou příležitostně nabízeny i jazykové kurzy zaměřené na specifickou oblast (čeština ve zdravotnictví, čeština pro účetní a ekonomy, čeština v podnikání apod.). Specializované kurzy češtiny nabízí i některé jazykové školy.

Sledujte také aktivity městské části, kde žijete. Je možné, že právě v blízkosti vašeho bydliště je otevřen kurz českého jazyka!

Připravujete se na studium na vysoké škole?

Ke studiu na vysoké škole budete potřebovat češtinu na dobré úrovni. Jako cizí státní příslušníci budete též na některých školách muset skládat přijímací zkoušku z češtiny. Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy nabízí velký výběr kurzů češtiny pro cizince. Vybírat můžete z intenzivních ročních i semestrálních kurzů, kde se naučíte češtinu na úrovni potřebné pro vysokoškolské studium. Kurzy vás připraví na přijímací zkoušky i po stránce odborné terminologie. Můžete si vybrat kurzy podle svého odborného zaměření (ekonomické obory, humanitní obory, medicína a přírodní vědy, technické obory, umělecké obory, architektura aj.)

 

Odkaz: