Giới thiệu trang web

Chúng tôi xin giới thiệu cho các bạn một trang web mới chủ yếu dành cho người di cư sống tại Praha. Trang web này bao gồm cả các thông tin dành cho tất cả mọi người dân của thủ đô Praha càng ngày càng đa dạng hơn về văn hóa giống như nhiều thành phố châu Âu lớn khác.

Trang web được dịch ra nhiều thứ tiếng – những thứ tiếng người dân Praha mới đến sử dụng nhiều nhất. Trang web được tạo ra để làm cầu nối quan trọng nhất gồm các thông tin và địa chỉ liên lạc với các tổ chức, ủy ban và phòng ban với mục đích cung cấp thông tin một cách tốt nhất cho người di cư khi giải quyết các tình huống hàng ngày và định hướng trong một thành phố đã trở thành quê hương mới của họ. Trang web đồng thời cung cấp thông tin về những khóa học tiếng Séc, sự kiện văn hóa và cơ hội tham gia vào đời sống công cộng để người di cư có thể hòa nhập vào cuộc sống ở thủ đô và CH Séc một cách nhanh chóng và tốt nhất.

Trang web ra đời với sự hỗ trợ của Tòa thị chính thủ đô Praha hợp tác cùng các chuyên gia khác liên quan đến việc cải thiện tình hình người di cư, đó là một trong những mục tiêu của  Tổng hợp quan điểm và kế hoạch của thủ đô Praha cho lĩnh vực hội nhập người nước ngoài.

Chúng tôi cũng hoan nghênh mọi ý tưởng thay đổi hoặc ý kiến về nội dung hiện tại của các trang này. Xin liên hệ với với chúng tôi qua e-mail integrace@praha.eu.

Cuối cùng chúng tôi xin chúc các bạn định hướng dễ dàng trên các trang web và nhận được nhiều thông tin truyền cảm hứng và quan trọng cho cuộc sống ở Praha.