Úvod O nás Oblast integrace a soužití v hl. m. Praze

Oblast integrace a soužití v hl. m. Praze

Hl. m. Praha je atraktivním místem k životu pro stále více migrantů ze všech koutů světa. Migrace samotná může být nejenom ekonomickým přínosem, ale také kulturním obohacením města a jeho rozmanitosti. Zároveň však představuje výzvu pro vzájemné soužití všech obyvatel.

Ze zkušeností západoevropských metropolí, které se integrační politikou dlouhodobě zabývají, jasně vyplývá potřeba zaměřit se co nejvíce na lokální úroveň. Lokální integrační politika předpokládá aktivní zapojení a koordinovanou spolupráci všech aktérů – Magistrátu hl. m. Prahy, úřadů městských částí, neziskových organizací, státních institucí, ale i samotných migrantů a jejich sdružení i ostatních obyvatel hl. m. Prahy.

V současnosti je pro hl. m. Prahu důležité využít potenciál migrace, zlepšit životní podmínky migrantů a v neposlední řadě podpořit přátelské soužití mezi všemi obyvateli hl. m. Prahy.

Doufáme, že k těmto cílům přispějí také následující webové stránky. Dozvíte se zde, kdo se zabývá oblastí integrace a soužití na území hl. m. Prahy. Tedy na koho se můžete obrátit, a to jak na úrovni Magistrátu hl. m. Prahy, tak i na úrovni jednotlivých městských částí. V aktualitách můžete sledovat současné dění a na stránkách najdete také tipy jak se i vy můžete zapojit.