Home Контакти Нeкoмeрційні нeурядoві oрганізації

Нeкoмeрційні нeурядoві oрганізації

У Празі працює ряд неприбуткових організацій, що займаються міграцією. Вони пропонують різноманітні послуги для мігрантів. Більшість послуг надається безкоштовно або тільки за символічну плату. У цих організаціях також можна говорити вашою рідною мовою, якщо ви ще не повністю оволоділи чеською.

Центр інтеграції іноземців / Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

чеська абревіатура CIC / ЦІЦ

Місія та девіз ЦІЦ: «Ми допомагаємо іммігрантам стати нашими співгромадянами».

Мета «Центру інтеграції іноземців» – допомагати іммігрантам у процесі інтеграції в чеське суспільство через соціальні послуги, освітні та інші заходи, а також розвивати ці послуги відповідно до потреб іммігрантів. ЦІЦ намагається впливати на загальне соціальне та законодавче середовище, яке підтримує участь іммігрантів у суспільстві та інтеграцію, робить норми доступнішими та справедливішими для іммігрантів.

У ЦІЦ Прага надають соціальні та юридичні консультації, допомогу з повторним виходом на ринок праці у випадку безробіття, курси чеської мови, включаючи онлайн курси та електронне навчання. Також можна приєднатися до волонтерської діяльності.

Контакти:

«Центр інтеграції іноземців, о.п.с.» / Centrum pro integraci cizinců, o. p. s.

адреса: вул. Пернерова, б. 10/32, м. Прага 8, індекс 180 00

/ Pernerova 10/32, Praha 8, 180 00

електронна пошта: info@cicops.cz

сайт: https://www.cicops.cz/cz/

фейсбук: https://www.facebook.com/centrumprointegracicizincu

соціальні консультації – контакти: +420 704 600 700, info@cicops.cz

«Перспектива» – соціальна реабілітація та трудовий консалтинг – контакти: +420 702 150 630, prace@cicops.cz

Чеська мова для іноземців – контакти: +420 735 173 738, npk@cicops.cz

Волонтерська програма – клуби та заходи – контакти: +420 737 293 359, dobrovolnici@cicops.cz

 

ІнБазе / InBáze, z. s.

Організація «ІнБазе» працює з 2001 року. Вона допомагає мігрантам включитися в чеське суспільство, а також знайомить чеську громадськість з міграційною тематикою. Надає мігрантам комплексні консультаційні послуги (соціальні, юридичні, трудові та психологічні), включаючи супровід до держорганів чи шкіл з можливістю усного перекладу. Крім того, «ІнБазе» організовує дозвільні заходи для дітей та молоді (клуби, екскурсії, табори), репетиторство та наставництво. Для шкіл вона реалізує міжкультурні освітні програми («Діжечки історій», бесіди, кулінарні майстер-класи, семінари для педагогів). Також проводить громадські, освітні та культурні заходи, наприклад, міжкультурний фестиваль «Рефуфест». Частиною «ІнБазе» є також соціальне підприємство «Етнокатерінґ».

Контакти:

адреса: вул. Леґерова, б. 357/50, м. Прага 2, індекс 120 00

/ Legerova 357/50, 120 00 Praha 2

електронна пошта: info@inbazе.cz

сайт: www.inbazе.cz

фейсбук: https://www.facеbook.com/InBazе

тел.: (+420) 739 037 353

Посилання:

 

МЕТА / META, o. p. s.

Товариство для молодих мігрантів та їх можливостей

З 2004 року організація «МЕТА» підтримує іноземців у рівному доступі до освіти та інтеграції у трудовій сфері. Водночас вона допомагає педагогам та школам, якщо вони стикаються з особливими потребами дітей та учнів з іншою рідною мовою (рідна мова яких не чеська). Окрім роботи безпосередньо з мігрантами та педагогами, «МЕТА» прагне просувати та спільно створювати освітню систему, яка може концептуально, безперервно та відповідно реагувати на освітні потреби всіх учнів і розвивати їх потенціал. Проводячи широкий спектр заходів для громадськості, МЕТА хоче розвивати відкритий діалог та порозуміння між мігрантами та головним суспільством.

Контакти:

керівництво, послуги для педагогів – адреса:

вул. Жеротінова, б. 1124/35, м. Прага 3, індекс 130 00

/ Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

послуги для мігрантів – адреса:

вул. Жеротінова, б. 1124/35, м. Прага 3, індекс 130 00

/ Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3

електронна пошта: info@meta-ops.cz

сайт: www.mеta-ops.cz

фейсбук: https://www.facеbook.com/mеtavzdеlavani/

 

Мультикультурний центр Прага / Multikulturní centrum Praha, z.s.

чеська абревіатура MKC / МКЦ

«Мультикультурний центр Прага» – це об’єднання, яке займається питаннями спільного проживання представників різних культур у Чехії та в інших частинах світу. З моменту свого заснування у 1999 році він постійно розширює свою пропозицію щодо освітньої, культурної та інформаційної діяльності. Він готує майстер-класи, курси, міжнародні семінари, дискусії, кіно- та літературні вечори, сайти про міграцію та мультикультурну бібліотеку не лише для дітей, студентів, учителів, бібліотекарів, але й для широкої громадськості. Для тих, хто цікавиться мультикультурною тематикою, відкрита публічна бібліотека.

МКЦ є адміністратором сайту www.migraceonline.cz. Цей сайт систематично стежить за дослідженнями, пов’язаними з міграцією, за змінами законодавства у сфері політики міграції та притулку, а також за діяльністю урядових та неурядових організацій та установ. Його читачами є, в першу чергу, спеціалісти, а також представники академічної сфери, державної адміністрації, неурядових організацій, ЗМІ та широкої громадськості.

Контакти:

адреса: вул. Наплавні, б. 1, м. Прага 2, індекс 120 00

/ Náplavní 1, 120 00, Praha 2

електронна пошта: infоcеntrum@mkc.cz

сайт: https://mkc.cz/

фейсбук: https://www.facebook.com/MKCPraha

Посилання:

 

Нова школа / Nová škola, o. p. s.

«Нова школа» з 1996 року підтримує інклюзивну освіту меншин, мігрантів та інших соціально чи культурно незахищених дітей та молоді. Головний офіс знаходиться в Празі, але організація діє по всій Чехії. «Нова школа» прагне створити відкрите, дружнє середовище без упереджень і налаштувати умови для рівних можливостей. Організовує курси, семінари та конференції. Працює не лише з мігрантами, але й з професіоналами (наприклад, педагогами).

Контакти:

адреса: вул. Кржіжікова, б. 344/6, м. Прага 8, індекс 186 00

/ Křižíkova 344/6, Praha 8, 186 00

електронна пошта: novaskola@novaskolaops.cz

сайт: www.novaskolaops.cz

фейсбук: https://m.facеbook.com/novaskolaops/

 

Організація допомоги біженцям / Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.

чеська абревіатура: OPU / ОПУ

«Організація допомоги біженцям» вже 25 років допомагає мігрантам у їхньому залученні до чеського суспільства – йдеться про одну з некомерційних організацій у Чехії, яка існує найдовше. ОПУ теж активно бореться проти ксенофобії, расової та національної нетерпимості, а також за права мігрантів. ОПУ пропонує соціальні та юридичні консультації, курси чеської мови, а також дозвільні заходи для дітей та дорослих.

Контакти:

адреса: вул. Коваржська, б. 4, м. Прага 9, індекс 190 00

/ Kovářská 4, Praha 9, 190 00

електронна пошта: оpu@оpu.cz

сайт: www.opu.cz

фейсбук: www.fb.cоm/оrganizacеprоpоmоcuprchlikum

соціальне відділення – телефон: +420 730 158 779, +420 739 413 983

юридичне відділення – телефон: +420 730 158 779, +420 730 158 781

електронна пошта – юридичне відділення: pravni@оpu.cz

 

Консультація з питань інтеграції / Poradna pro integraci, z.s.

чеська абревіатура: PPI / ППІ

«Консультація з питань інтеграції» діє у Чехії з 1997 року і допомагає мігрантам включитися в чеське суспільство. Її офіс у Празі надає послуги клієнтам і з інших регіонів, а філія у місті Усті-над-Лабем реалізує проект інтеграційного центру в Устецькому краї. ППІ в Усті-над-Лабем щовересня організує мультикультурний фестиваль «Кольорова планета». ППІ пропонує безкоштовні соціальні та юридичні консультації, курси чеської мови, а також розважальні заходи для дітей та дорослих.

Контакти:

адреса: вул. Оплеталова, б. 921/6, м. Прага 1, індекс 110 00

/ Opletalova 921/6, Praha 1, 110 00

телефон – соціальне відділення: +420 603 281 269,

телефон – юридичне відділення: +420 603 807 567

електронна пошта: praha@p-p-i.cz

сайт: www.p-p-i.cz

фейсбук: https://www.facebook.com/Poradnaprointegraci/

ППІ заснувало мовну школу CZЕCH IN, яка зосереджується на вивченні чеської мови та інших курсів.

 

Асоціація з питань інтеграції та міграції / Sdružení pro integraci a migraci, o.p.s.

чеська абревіатура: SIMI / СІМІ

СІМІ – це некомерційна організація з прав людини, що захищає права мігрантів та біженців у Чехії вже з 1992 року. Її діяльність полягає, зокрема, у безкоштовних юридичних, соціальних та психосоціальних консультаціях, які надаються усім без винятку мігрантам. Крім безпосередньої роботи з клієнтами, СІМІ теж значною мірою бере участь в адвокаційної, концепційної, аналітичної діяльності та лобіюванні, намагаючись таким чином поліпшити ситуацію мігрантів у Чехії. Організація пропонує ряд видів освітньої діяльності, мета яких – впливати на чеське суспільство і підтримувати толерантність та солідарність або, навпаки, боротися з ксенофобією та расизмом. СІМІ також ініціює чи приєднується до різних національних та міжнародних кампаній, вона є членом мереж організацій, що займаються міграцією, боротьбою з расизмом, просуванням прав біженців та мігрантів у Чехії та Європі.

У рамках ключових сфер інтеграції, міграції та політичного притулку, СІМІ зосереджується на специфічних темах: рівність жінок та чоловіків, проблематика домашнього насильства, підтримка мігрантів похилого віку, а також розвиток інклюзивності міст та сіл. Більше інформації про СІМІ ви знайдете тут.

Контакти:

адреса: Гавлічково намнєсті, б. 2, м. Прага 3, індекс 130 00

/ Havlíčkovo náměstí 2, 130 00, Praha 3

електронна пошта: pоradna@migracе.cоm

тел.: +420 224 224 379

юридичне відділення, мобільний тел.: +420 603 547 450

соціальне відділення, мобільний тел.: +420 605 253 994

У невідкладних випадках зв’яжіться з консультантами по телефону, на питання електронною поштою вони відповідають до 7 робочих днів.

сайт: https://www.migrace.com/

фейсбук: https://www.facebook.com/SIMIporadna/

 

Слово 21 / Slovo 21, z. s.

«Слово 21» – це некомерційна організація, заснована у 1999 році самими мігрантами. Виникнення організації пов’язане, зокрема, з початками Світового ромського фестивалю «Khamоrо». Найвідомішим інтеграційним проектом для мігрантів є, мабуть, неформальні зустрічі сімей чехів та мігрантів «Сім’я по сусідству», бюлетень «Слово для іноземців та про іноземців», а також проект інтеграційних курсів «Ласкаво просимо до Чеської Республіки», які надають мігрантам усю необхідну інформацію та поради після їх приїзду до Чехії. Більше інформації про курси можна дізнатися тут.

Із самого початку «Слово 21» є організацією, яка хоче сприяти створенню мультикультурного суспільства і, насамперед, кращому співжиттю культур не лише в Чехії, але й в Європі. «Слово 21» не надає безпосередньо юридичних та соціальних послуг. Організація бореться з расизмом та ксенофобією, прагне захищати та розвивати права людини та покращувати образ меншин та мігрантів у засобах масової інформації.

З осені 2018 року організація реалізує інтеграційні семінарі для осіб, які отримали міжнародний захист. Більше інформації можна знайти тут.

Контакти:

адреса: вул. Бланіцька, б. 15, 120 00 Прага 2

/ Blanická 15, 120 00 Praha 2

електронна пошта: slоvо21@cеntrum.cz

сайт: https://www.slovo21.cz/, https://www.vitejtevcr.cz/uk/vitejte-v-cr, www.novy-domov.cz, https://www.khamoro.cz/cs/

телефон: +420 222 518 554

фейсбук: www.facebook.com/slovo21, www.facebook.com/vitejtevcr, www.facebook.com/festivalkhamoro

Тихий світ / Tichý svět, o. p. s.

Завдання послуги Соціальна реабілітація в організації «Тихий світ» полягає у підвищенні соціальних навичок та знань у клієнтів з вадами слуху (або ще з іншими фізичними вадами), що допомагає їм бути більш самостійними й інтегруватися з тими, хто чує.

Завдання послуги Професійні соціальні консультації – це підтримка осіб з вадами слуху (або ще з іншими фізичними вадами) у несприятливих життєвих ситуаціях та захист їх прав. Це підтримка клієнта і допомога в орієнтації у важкій життєвій ситуації і в пошуку стратегії для її покращення.

Завдання Послуг сурдоперекладу та транскрипції «Тихого світу» – надання можливості безбар’єрного спілкування особам з вадами слуху та особам, які мають ще інші фізичні обмеження і які знають чеську мову жестів або спілкуються письмовою чеською мовою. Наші соціальні послуги надаємо також біженцям з України з вадами слуху. Якщо іноземці з вадами слуху з інших країн використовують для спілкування чеську мову жестів чи письмову чеську мову, наші послуги доступні і для них.

адреса: вул. На Стржі, б. 1683/40, м. Прага 4, індекс 140 00

/ Na Strži 1683/40, 140 00 Praha 4

електронна пошта: info@tichysvet.cz

сайт: www.tichysvet.cz

фейсбук: https://www.facebook.com/konzultantky.tichysvet.praha