Home Контакти Організації мігрантів та національних меншин

Організації мігрантів та національних меншин

Кoнтакт з oсoбами, які також рoдoм з батьківщини, налагодження нoвих дружніх стосунків, взаємoдoпoмoга між мігрантами – дужe важливі, зoкрeма на пoчатку, кoли ви щойно приїхали у нoву країну. Мігранти, котрі дoвгoстрoкoвo прoживають на тeритoрії ЧР, заснoвують власні об’єднання та спілки. Завдяки їхній діяльнoсті вoни мають мoжливість зустрічатися, згадувати свoю батьківщину, oрганізовувати культурні захoди, а такoж намагаються пoказати найцінніше із культури свoєї країни чeським співгрoмадянам.

Інфoрмацію прo мігрантські та грoмадські oрганізації ви знайдeтe також на вeб-стoрінках Migrace Online, з яких ми для Вас взяли oкрeму інфoрмацію та кoнтакти. Кoнтакти мoжуть прoтягoм часу змінюватися, тoму у випадку зацікавлeнoсті спoстeрігайтe за вeб-стoрінками oкрeмих oрганізацій. У чeській вeрсії ви знайдeтe усі дoступні мігрантські та грoмадські oрганізації, в іншoмoвних вeрсіях мoжна знайти пeрeклади кoнтактів oрганізацій, щo стoсуються тільки відпoвідних мoв.

Дeякі із зазначених oрганізацій налeжать до так званих націoнальних мeншин. Націoнальна мeншина, відповідно до чeського закoнoдавства, – це об’єднання грoмадян ЧР, які мають спільне eтнічне пoхoджeння, спільну мoву, традиції, представляють кількісну мeншість насeлeння, та вoднoчас виявляють вoлю дo тoгo, щoб їх визнавали націoнальнoю мeншинoю. Вони спільнo прагнуть до збeрeжeння та рoзвитку власнoї самoбутнoсті, мoви та культури. У ЧР офіційно зареєстровані та визнаються такі націoнальні мeншини: білoруська, бoлгарська, в’єтнамська, грeцька, німeцька, пoльська, ромська (циганська), рoсійська, русинська, сeрбська, слoвацька, угорська, українська та хoрватська. Для націoнальних мeншин ствoрюється нoва спeціальна вeб-стoрінка, дe особи, які належать до націoнальних мeншин чи цікавляться ними, змoжуть знайти більш рoзгoрнуту інфoрмацію. Якщo у вас є oфіційнo зарeєстрoвана oрганізація у Празі, і ви хoчeтe пoвідoмити свoїх зeмляків і мeшканців Праги прo її діяльність, звeртайтeся дo нас, будь ласка.

Пoсилання:

 

АЗЕРБАЙДЖАНЦІ

АЗЕР-ЧЕХ, громадська організація – Об’єднання азербайджанців у Чехії

Мета об’єднання – сприяти зближенню культури та традицій між Азербайджаном і Чехією, репрезентація азербайджанської історії, культури та традицій для широкої громадськості з метою взаємного пізнання та порозуміння, допомога при інтеграції азербайджанських громадян та інших іноземців у більшість суспільства.

адреса: Воронежска 19/564, 101 00 Прага 10

e-mail: info@diaspora.cz

веб-сторінки: www.diaspora.cz

 

АФРИКА

Humanitas Afrika (Гуманітас Африка), благодійна організація

Humanitas Afrika створено в Празі у 2000 році як африкансько-чеську громадську організацію. Її метою є сприяння поширенню взаємної толерантності між чехами та африканцями та поліпшенню інформованості про Африку, африканців та їхню культуру в чеському суспільстві. У 2005 році організація у своєму офісі заснувала Африканський інформаційний центр (АІЦ), який пропонує широкій громадськості послуги африканської бібліотеки та цілий ряд освітніх акцій. Центр є місцем зустрічей, допомагає африканцям, які проживають у Чеській Республіці, у процесі інтеграції в чеське суспільство, у збереженні власної ідентичності й культури. Humanitas Afrika також бере активну участь у підтримці освіти та розвитку в Африці.

адреса: Єчна 2, 120 00 Прага 2

тел.: +420 251 560 375

e-mail: info@humanitasafrika.cz

веб-сторінки: www.humanitasafrika.cz

Фейсбук: www.facebook.com/HumanitasAfrika

Громадська організація ALLIANCE-BENIN EN REPUBLIQUE TCHEQUE (A.B.E.T.)

адреса: Матушкова 16/975, 149 00 Прага 4 – Гає

e-mail: info@alliancebenin.cz

веб-сторінки: www.alliancebenin.cz

 

БІРМА (М’ЯНМА)

Бірманський центр Прага

Організацію суспільно корисної дії “Бірманський центр Прага” було засновано у червні 2006 року бірманською громадськістю у Чехії разом з чеськими та міжнародними прихильниками Бірми (М’янми). Таким чиному було продовжено довготривале намагання окремих ентузіастів, які таким чином можуть далі проводити координовану, незалежну діяльність. Центр співпрацює з іншими неурядовими організаціями та окремими особами на національному та міжнародному рівнях, і хоче продовжувати традицію дружби між людьми Бірми, Чехії та Словаччини. Призначенням БЦП є сприяння демократизації Бірми, дотримання прав людини та поліпшення ситуації людей у Бірмі та за кордоном.

адреса: Дєлніцка 54, 170 00 Прага 7

e-mail: bcp@burma-center.org

веб-сторінки: www.burma-center.org

Фейсбук: www.facebook.com/burmacenterprague

 

БОЛГАРИ – організації національної меншини

Заедно

Громадська організація “Заедно” організує культурні, інформаційні, освітні та розважальні акції з болгарською та мультикультурною тематикою, на яких показує розмаїття болгарської та балканської культури – наприклад, виставки, танцювальні семінари, інформаційні доповіді, вікторини, курси та культурно-громадські зустрічі.

адреса: Колбенова 762/6, 190 00, Прага 9-Височани

email: zaedno@zaedno.org

веб-сторінки: www.zaedno.org

 

В’ЄТНАМЦІ

Клуб Ханой / SEA-liaison

Клуб Ханой – громадська організація, членами якої можуть бути всі, хто цікавиться В’єтнамом, його культурою, історією та традиціями, а також життям в’єтнамської громади в Чехії. Передусім клуб займається популяризацією в’єтнамської культури та інтеграцією в’єтнамців у суспільство з акцентом на збереження їхньої культурної ідентичності.

e-mail: klubhanoi@klubhanoi.cz

веб-сторінки: www.klubhanoi.cz

Інфо-Дракон

Зареєстрована спілка “Інфо-Дракон” (чеською мовою “INFO-DRÁČEK, z. s.”) виникла внаслідок необхідності у простій та зрозумілій формі передавати базову інформацію про життя у Чеській Республіці в’єтнамцям, які живуть у цій країні. Однією з головних цілей асоціації є допомога у подоланні бар’єрів у спілкуванні для будь-якого віку, проведення різноманітних заходів із допомоги в’єтнамському населенню в повній мірі інтегруватися в чеське суспільство. Важливим завданням асоціації є взаєморозуміння культур, мислення, побуту, способу життя, життєвих звичок, підходу до різних життєвих ситуацій. Спілка також пам’ятає і про міцне сімейне спілкування та тісні стосунки з дітьми, найближчими членами сім’ї.

Адреса: Лібушска 319/126, 142 00 Прага 4

e-mail: info@info-dracek.cz

веб-сайт: www.info-dracek.cz

Фейсбук: www.facebook.com/infodracek

Асоціація чеських громадян в’єтнамського походження

Асоціація об’єднує громадян Чеської Республіки, які заявляють про свою приналежність до в’єтнамської національності та виявляють бажання вважатися представниками в’єтнамської нацменшини разом з іншими, які заявляють про свою приналежність до однієї національності. Метою діяльності об’єднання є об’єднання громадян Чеської Республіки в’єтнамського походження, які заявляють про свою приналежність до в’єтнамської національності з ціллю спільної реалізації своїх прав нацменшини.

веб-сторінки: //www.acvn.cz/

Viet-up

Об’єднання “Viet Up” створює простір для молодих людей в’єтнамського походження, щоб вони могли повніше використовувати свій потенціал. Організовує дискусійні вечори, спортивні та культурні заходи.

електронна пошта: vietupcz@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/vietup.org

Союз в’єтнамців у ЧР

адреса: TTTM SAPA, Libušská 319, 14200 Praha 4 – Libuš

e-mail: hnvn@seznam.cz

веб-сторінки: www.hnvn.cz

 

ВІРМЕНИ

Вірменський дім

Вірменський дім – це неурядова, неприбуткова організація громадян ЧР та інших держав, яку створено 28 лютого 2002 року. До основних видів її діяльності належить інтеграція вірмен у чеське суспільство. Найважливішою метою діяльності організації є сприяння допомогти всебічному розвитку контактів між Чехією та Вірменією, збудувати культурно-інформаційний центр-клуб.

e-mail: nairi@nairi.cz

веб-сторінки: //nairi.webnode.cz/armensky-dum/

Інформаційний центр Кавказ – Східна Європа

Міжнародна неприбуткова організація “Інформаційний центр Кавказ – Східна Європа” видає від 1999 року “Вірменсько-європейський незалежний часопис «ORER»”. Двомісячник описує життя вірмен, які живуть у Чехії, але також громадське, спортивне, культурне та політичне життя вірмен у понад 30-ти європейських країнах, а також, звичайно, у Вірменії. “ORER” (“ДНІ”) наголошує на вірменсько-європейських взаємних дипломатичних і політичних зв’язках. У часописі можна знайти інформацію про чесько-вірменські проекти, економічну співпрацю, а також інтерв’ю з чеськими відомими людьми, працівниками уряду та службовими особами. Сторінки присвячені також мистецтву та визначним культурним заходам, нововиданим книгам вірменських і закордонних художників, музикантів та письменників.

адреса: Тібетска 2, 160 00 Прага 6

e-mail: info@orer.cz

веб-сторінки: www.orer.cz

 

ГРЕКИ

Грецька громада Праги

Грецька громада Праги організовує різноманітні заходи, які допомагають правильно пропагувати грецьку культуру, історію та грецьку мову. Детальнішу інформацію про грецьку національну меншину знайдете на веб-сторінках Уряду ЧР.

 

КАЗАХИ

Казахстанський культурний центр у Чеській Республіці «Елім-ай»

Казахстанський культурний центр у Чеській Республіці називається “Елім-ай”. Мета організації полягає у зміцненні дружніх стосунків між громадянами Чехії та Казахстану.

веб-сторінки: //elim-aj.web-box.ru/

 

ЛІВАНЦІ

Ліванський клуб

Недержавна некомерційна організація, яка об’єднує громадян Лівану, які постійно або тимчасово проживають у Чеській Республіці, а також громадян Чеської Республіки.

e-mail: libanonsky.klub@seznam.cz

webové stránky: www.libanonsky.klub.sweb.cz

 

МУЛЬТИ

Agency for Migration and Adaptation AMIGA

Головним призначенням зареєстрованої спілки AMIGA є підтримка та розвиток взаємної адаптації та спілкування людей, а також пропаганда здорового, гармонійного та наповненого життя на міжнародному, внутрішньодержавному, груповому, родинному й особистому рівнях.

Організацію “Agency for Migration and Adaptation AMIGA, z. s.” засновано у жовтні 2010 року з ініціативи закордонних наукових працівників Академії наук ЧР та Карлового університету у Празі. Її метою було підвищення ефективності інтеграції мігрантів у Чехії та популяризація діяльності інших організацій у цій галузі. Поступово з “Аміґи” утворився добровольчий центр, який надає можливість мігрантам долучитися до широкого спектру добровольчих діяльностей, які першочергово призначені для широкої громадськості й більшості суспільства. На даний час у діяльності організації беруть участь 10 членів і 50 добровольців.

“Аміґа” допомагає інтеграції мігрантів у чеське суспільство через їх залучення
у добровольчу діяльність, організовує заходи дозвілля та гуртки, допомагає мігрантам у благодійних, муніципальних і подібних заходах тощо.

aдреса: Загржебска 539/15 Прага 2  (вхід з вул. Белґіцка 11)

e-mail: amiga.koordinator@gmail.com

Фейсбук: www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.Amiga

Youth Included

Youth Included – це неурядова неприбуткова організація, яка є вільним об’єднанням молодих людей, які хочуть пізнавати нових людей і нові культури, вчити нове та ділитися своїми знаннями, вмінням, інспірацією, а також хочуть отримати нове натхнення. Йдеться про різноманітну групу людей, які працюють у галузі освіти, академічної сфери, про креативних молодих людей, які живуть у Празі чи в іншому місті Чехії.

веб-сторінки: //youthincluded.com

Фейсбук: www.facebook.com/YouthIncluded

VK: //vk.com/public62308714

Східноєвропейський клуб

Східноєвропейський клуб (чеською Východoevropský klub) – це студентська та аспірантська асоціація Філософського факультету Карлового університету в Празі та інших людей, які цікавляться, вивчають та займаються професійно тематикою країн східної Європи.  Головною метою клубу є створення простору для вивчення східної Європи та відкритий обмін думками між людьми найрізноманітніших поглядів, оцінок та перспектив.

адреса: площа Яна Палаха 2, 116 38 Прага 1

електронна пошта: vychodoevropskyklub@gmail.com

веб-сторінка: www.vk.ff.cuni.cz

Соцмережі: Фейсбук-сторінка “Східноєвропейського клубу”

 

НІМЦІ

Об’єднання німців Чехії, Моравії та Сілезії – організація національної меншини

Об’єднання німців у Чехії, Моравії та Сілезії (чеською Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku) – це орган спілок німецької нацменшини в Чеській Республіці, що об’єднує 23 самостійно реєстровані спілки та є партнером для державних органів ЧР. Діяльність об’єднання – у сфері культури, освіти, політики, суспільних заходів і стосунків із громадськістю.

адреса: На Оржеховце 58, Прага 6 162 00

e-mail: land.ver@tiscali.cz

веб-сторінки: //www.landesversammlung.cz/de

 

ПОЛЯКИ

Польський інститут у Празі

Польський інститут є наступником культурного відділу Посольства Польської Республіки з 20-х років ХХ ст. Після Другої світової війни існував як Польський культурний центр, з 1994 року – як Польський інститут. Польський інститут розташований в історичному центрі Праги. Двері Польського інституту відкриті для всіх, хто міцно вірить в універсалізм культури, як в силу, яка випливає з її національного розмаїття.

aдреса: Мале намнєсті 1, Прага 1

e-mail: praga@instytutpolski.org

веб-сторінки: //polskyinstitut.cz

Польський клуб у Празі

Метою Польського клубу у Празі є розвиток та популяризація польської мови та літератури, а також підтримка стосунків і громадського життя серед поляків, які живуть у Празі.

адреса: Будинок національних меншин, Воцелова 3, Прага 2

e-mail: kpwp@seznam.cz

веб-сторінки: www.klubpolski.cz

 

РОСІЯНИ

Російська традиція – журнал “Русскоє слово” – організація національної меншини

Призначенням організації є культурно-суспільна та видавнича діяльність для потреб представників російської нацменшини. Об’єднання видає часопис «Російське слово».

адреса: Будинок національних меншин, Воцелова 3, 120 00 Прага 2

веб-сторінки: www.ruslo.cz

e-mail: ruslo@ruslo.cz

Фейсбук: //www.facebook.com/ruslocz

Школа культурної молоді та фестиваль “Kulturus”

Школа культурної молоді – це підтриманий Магістратом столичного міста Прага безкоштовний курс із 25 популярних лекцій про Чехію. Це – нове місце у Празі для спілкування і швидкої адаптації до реалій життя у Чехії для російськомовних емігрантів, у першу чергу молоді та студентів. Лекції та кінопокази, присвячені історії, традиціям та сучасному життю Чехії та Праги, проводяться як чехами, так й іноземцями, які приїхали з Росії та інших країн колишнього СРСР і які успішно інтегрувалися у чеське суспільство.

Паралельно з лекціями проводиться і фестиваль актуальної культури KULTURUS. Це – довготривалий міждисциплінарний проект, який почався у 2013 році у Празі. Мета фестивалю – створення дискусійної платформи між сучасними художниками, музикантами, незалежними журналістами, правозахисниками й політологами країн Східної та Центральної Європи, розбудова громадянського суспільства, спільне подолання посткомуністичного синдрому і наслідків комуністичного минулого: насилля, репресій, цензури, пропаганди тощо.

телефон: +420 774 085 421

електронна пошта: antonlitvin@seznam.cz

веб-сторінка: //www.kulturus.cz

Фейсбук//www.facebook.com/groups/356774214750603/about/

 

СЛОВАКИ

У Чехії існує 11 громадських організацій, які презентують себе як організації словацької нацменшини. Загальна кількість організованих членів в окремих організаціях сягає приблизно 4-5 тисяч. Найчисленніші – Клуб словацької культури та Спілка словаків у ЧР. Детальнішу інформацію про словацьку національну меншину та її інші організації знайдете на веб-сторінках Уряду ЧР.

Клуб словацької культури – організація національної меншини

Клуб словацької культури видає часопис «Листи словаків і чехів». Часопис присвчено словацькому і чеському культурному та громадському життю. Його завдання – підтримувати та інформувати про заходи та події, пов’язані з розвитком і підтримкою словацьких традицій у Чехії.

адреса: Воцелова 3, 120 00 Прага 2

веб-сторінки: //www.klubsk.net/

Спілка словаків у ЧР – організація національної меншини

Спілка словаків у ЧР – добровільна громадська організація громадян словацької національності, які живуть у Чехії, та прихильників Словаччини та словацької культури.

веб-сторінки: //www.slovaci.cz/

Словацьке фольклорне об’єднання “ЛІМБОРА” – організація національної меншини

Словацьке фольклорне об’єднання “Лімбора” – добровільне об’єднання громадян за інтересами, головною метою якого є збереження та розвиток різних форм традиційного словацького народного мистецтва та його презентація на своїх теренах, а також за кордоном. Об’єднання “Лімбора” є засновником трьох ансамблів для дітей і молоді.

адреса: вул. Діттріхова 11, 120 00 Прага 2

e-mail: limbora@gmail.com

веб-сторінки: www.limbora.cz

 

УГОРЦІ

Союз угорців, які проживають у Чехії – організаційна одиниця в Празі

Діяльність представників угорської національної меншини у Чехії організовує головна громадська організація “Союз угорців, які живуть у Чехії“. Найвизначнішим проектом цієї організації є щорічні Дні угорської культури, коли угорську культуру презентовано різними культурними акціями у кількох містах ЧР. Союз угорців є також видавцем часопису «Prágai Tükör» («Празьке дзеркало»), який виходить друком п’ять разів  на рік, починаючи з  1993 року.

адреса: K Ботічі 2, 101 00 Прага 10

e-mail: csmmsz-praha@csmmsz.org

веб-сторінки: www.csmmsz.org

 

УКРАЇНЦІ

Українська національна меншина у Чехії вважається однією із найбільш чисельних, і українська громада у Празі є найбільшою у країні. За даними перепису населення, який відбувався у 2011 році, українцями у Празі себе (або своїх дітей) вважає 21316 осіб, що становить 40 відсотків всіх українців Чеської Республіки, а українську мову рідною назвала 17961 особа, що становить 37 відсотків всіх жителів ЧР, рідною мовою яких є українська. Окрім того, за даними Чеського статистичного бюро та МВС ЧР, у Празі у 2016 році проживало 47278 громадян України, які мали дозвіл на постійне проживання чи довгострокове перебування, або довгострокову візу, що становило 43 відсотки усіх громадян України-жителів Чехії. У столичному місті Прага діє біля двох десятків громадських організацій, які об’єднують українців, популяризують українську культуру чи розповідають у Чехії про Україну та теми, які її стосуються.

Українська ініціатива в Чеській Республіці (УІЧР)

Українська ініціатива в Чеській Республіці – це одна із найстарших українських організацій у ЧР. Діяльність спілки спрямована на підтримку та розвиток української культури в рамках європейського та чеського суспільств. УІЧР намагається позитивно впливати на імідж України у Чехії, розвиває співпрацю та партнерство між українською та чеською громадськістю, забезпечує інформаційний сервіс для всіх зацікавлених стосовно українських питань не лише в Чехії. Організація один раз на місяць видає часопис «Пороги», заснований на початку 1990-х років.

адреса: Будинок національних меншин, Воцелова 3, 120 00 Прага 2

e-mail: uicr@centrum.cz; info@ukrajinci.cz

веб-сторінки: www.ukrajinci.cz

Фейсбук: www.facebook.com/ukrajinska.uicr

Українська Європейська Перспектива

Українська Європейська Перспектива – це міжнародна організація, що об’єднує українців у всьому світі, які підтримують прозахідне спрямування України. Метою діяльності організації є Україна як правова держава з високим рівнем життя, демократією та свободою слова.

aдреса: Оплеталова 39, 110 00 Прага 1

e-mail: g.andrejciv@u-e-p.eu, office@u-e-p.eu

веб-сторінки: //u-e-p.eu/, організація також адмініструє широкопрофільний “Портал українців Чехії” за адресою: //uaportal.cz/

Соцмережі: фейсбук-сторінка “УЄП”фейсбук-сторінка “Порталу українців Чехії”

Рута – Український журнал

Громадська організація, яка займається збереженням культурних цінностей, мови та ідентичності осіб українського походження. Вона реалізує культурні, виховно-освітні проекти зі спрямуванням на українську громаду в Чехії. Реалізація проектів відбувається передусім за допомогою преси для іноземців української національності, які інтегруються, та поширенням інформації серед чеської громадськості про українську культуру, історію й українську еміграцію в Чехії. Рута видає часопис «Український журнал».

e-mail: praha@ukrzurnal.eu

веб-сторінки: www.ukrzurnal.eu

Соцмережі: Фейсбук-сторінка “Українського журналу”

 

Можете також відвідати: наукове об’єднання  Чеська асоціація україністів (переважно чеською мовою), портал про чесько-українські зв’язки “Ми та Україна” (чеською мовою) , громадська організація “Самодіяльний колектив “Джерело”, культурне товариство “Родина”, товариство трудової міграції українців в ЧР “Берегиня”, Українська суботня школа “Ерудит”, Культурно-освітній центр “Крок” при товаристві “Українська профспілка у Чехії”,  Скаутська організація “Пласт”, станиця Прага, Форум українців Чехії, Міжнародне об’єднання “Свобода”Український народний дім, празька парафія, український вікаріат при церкві Святого Климента, Апостольський екзархат Греко-католицької церкви.

 

ЮГОСЛАВІЯ (КОЛИШНЯ)

Громадська організація “Ластавіца”

“Ластавіца” означає «ластівка». “Ластівка” – це організація громадян не лише з колишньої Югославії. Громадська організація намагається представити в Чехії культурне багатство всіх держав колишньої Югославії. Організація стимулює рівноправність між людьми та хоче встановити співпрацю з усіма людьми доброї волі. “Ластавіца” не підтримує жодну політичну партію або релігійні організації. Вона шанує та цінить всі держави, які виникли унаслідок занепаду Югославії. “Ластавіца” уникає всього, що могло б розділити її членів, нехай ідеться про людей, звичаї, символи тощо. Війна у Югославії закінчилася, але члени “Ластавіци” не сприймають колективної провини; за воєнні злочини відповідають воєнні злочинці, не весь народ. Члени “Ластавіци” пишаються своїм народом, але і шанують та оцінюють усіх інших.

адреса: Оплеталова 16, Прага 1

e-mail: info@lastavica.org

веб-сторінки: www.lastavica.org