Home Sự kiện CHÚ Ý HUỶ! Buổi thuyết giảng về đề tài thẻ lao động và những thay đổi trong việc ký kết hợp đồng lao động với người di cư (24. 3 từ 18 giờ)

CHÚ Ý HUỶ! Buổi thuyết giảng về đề tài thẻ lao động và những thay đổi trong việc ký kết hợp đồng lao động với người di cư (24. 3 từ 18 giờ)

Liên quan đến sự lây lan của COVID-19, buổi thuyết giảng được huỷ. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị biết về lịch thay thế mới.

 

Hiệp hội vì hội nhập và di cư (SIMI) tổ chức buổi thuyết giảng cho những người di cư đã có thẻ lao động hoặc có ý định xin thẻ lao động.

Tại buổi thuyết giảng do văn phòng pháp lý SIMI chuẩn bị quý vị sẽ biết thêm về các khuyến nghị thực tế, tìm hiểu những quyền lợi và trách nhiệm phát sinh cho quý vị từ quy định mới về thẻ lao động, khi nào và làm thế nào quý vị có thể thay đổi chủ lao động hoặc có thêm công việc, các thời hạn, các thể loại hợp đồng và còn nhiều hơn nữa.

Khi nào: thứ ba ngày 24. 3. 2020 từ 18:00 đến 20:00

Ở đâu: Langhans, Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Tham gia buổi thuyết giảng là MIỄN PHÍ.

Xác nhận sự tham gia của quý vị qua địa chỉ e-mail ostranska@migrace.com.

Buổi thuyết giảng là một phần của dự án Praha hội nhập (để có thêm thông tin xin truy cập vào www.migrace.com).