Home Sự kiện Tiếng Séc dành cho người nước ngoài 

Tiếng Séc dành cho người nước ngoài 

Tiếng Séc không phải là tiếng mẹ đẻ của quí vị và quí vị muốn hoàn thiện thêm? Thư viện thành phố Praha có tổ chức các khóa học tiếng online miễn phí cho quí vị. Mời đến nói chuyện với cô Šárka Šafránková về những đề tài trong cuộc sống thường ngày và những chuyện mà quí vị gặp phải ở CH Séc. Các buổi học được tổ chức vào mỗi thứ tư từ 17:00 đến 18:30 trên mạng ZOOM dành cho học viên trung bình khá. Quí vị có thể đăng ký để đặt chỗ qua địa chỉ dilna@mlp.cz. Sau khi đăng nhập, quí vị sẽ nhận được thêm thông tin để kết nối. 

Tìm thêm thông tin chi tiết tại trang web của Thư viện thành phố Praha. 

Hãy xem xem: Thư viện thành phố Praha còn có sự kiện và dịch vụ gì khác nữa! [/box-ok]