Home Sự kiện Khởi nghiệp Cá nhân

Khởi nghiệp Cá nhân

Tổ chức phi lợi nhuận Matertera, tổ chức kết nối những phụ nữ năng động muốn chia sẻ kiến ​​thức và kỹ năng của họ trên khắp các nền văn hóa, đang tổ chức một khóa học mang tên “Khởi nghiệp cá nhân”. Bốn cuộc họp với đầy đủ thông tin, phản hồi và hoạt động đang chờ đợi bạn, sẽ chuyển dự án của bạn từ giấc mơ thành hiện thực!

Để biết thêm thông tin, bao gồm cả ứng dụng, có thể được tìm thấy trên trang web Matertery.