Home Sự kiện Các hoạt động cho trẻ em trong ngày nghỉ hè

Các hoạt động cho trẻ em trong ngày nghỉ hè

Nhiều các tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận tổ chức trại hè trong phố, tham quan dã ngoại và sự kiện trong các ngày nghỉ hè, cũng như dạy kèm cho trẻ em với tiếng mẹ đẻ khác.

SIMI đã chuẩn bị cho quý vị danh sách các tổ chức cung cấp các hoạt động này. Có sẵn bằng tiếng Séc, tiếng Ukrainatiếng Việt. Dạy kèm trực tuyến với các tình nguyện viên của SIMI cũng sẽ tiếp tục trong những ngày nghỉ hè. Nếu quý vị quan tâm, hãy liên hệ với SIMI theo địa chỉ email: lacigova@migration.com.