Home Sự kiện Tiếng Séc cho người nước ngoài trong thư viện

Tiếng Séc cho người nước ngoài trong thư viện

Tiếng Séc không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của quý vị vậy quý vị có muốn cải thiện không? Hãy đến và nói chuyện trong thư viện thành phố ở Praha về các chủ đề cuộc trong sống hàng ngày và mọi thứ quý vị gặp phải trong thời gian ở Cộng hòa Séc.

Các cuộc hội thoại là miễn phí và diễn ra 14 ngày một lần vào các ngày thứ tư từ 17:30 đến 19:00 tối. Dành cho các ứng cử viên có trình độ trung bình khá.

Cuộc gặp mặt tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng một và tiếp theo vào ngày mồng 2 và 16 tháng hai. Quývị có thể trực tiếp đến buổi học tại Thư viện Trung tâm trên quản trường Mariánská (Bộ phận hội thảo), trong trường hợp này, xin vui lòng đặt trước tiết học tại dilna@mlp.cz. Quý vị cũng có thể tham gia từ xa thông qua nền tảng trực tuyến ZOOM.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trang web của Thư viện Thành phố ở Praha.