Home Sự kiện Tiếng Séc cho các chuyên gia y tế

Tiếng Séc cho các chuyên gia y tế

ảnh: trang web của CIC

Trung tâm Hội nhập dành cho người nước ngoài (CIC) đã chuẩn bị một khóa học chuyên sâu đặc biệt dành cho các chuyên gia y tế — làm việc hoặc cư trú trên lãnh thổ của thủ đô thành phố Praha. Khóa học tập trung vào các tình huống giao tiếp và thực tế cụ thể cũng như từ vựng chuyên ngành: cơ thể con người, môi trường y tế, giao tiếp với bệnh nhân, bệnh tật và các triệu chứng của bệnh, v.v. Trình độ của khóa học là A2+ (nâng cao).

Khoá học sẽ được tổ chức trực tuyến vào những ngày làm việc từ ngày 09/04/2023 đến ngày 15/09/2023 từ 10:00 đến 12:15.

Đăng ký tại đây hoặc qua vzdelavani@cicops.cz. Đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 17. 8. 2023.

Để biết thêm thông tin hãy truy cập vào trên trang web của CIC.