Home Sự kiện Ngày Thiếu nhi cùng Câu lạc bộ Klamovka

Ngày Thiếu nhi cùng Câu lạc bộ Klamovka

Ngày cuối cùng của tháng năm là ngày hội của tất cả mọi trẻ em! Hãy đưa con đến ăn mừng ngày hội này ở Câu lạc bộ Klamovka. Chương trình sẽ diễn ra từ 15 đến 17 giờ và dành cho tất cả mọi trẻ em từ 3 đến 12 tuổi. Trong khuôn viên của Câu lạc bộ Klamovka và trong công viên từ 15 giờ sẽ có chương trình vui chơi và các cuộc thi và các workshop thủ công. Trên sân chơi trẻ em từ 16 giờ sẽ có vở kịch cho trẻ em (trong trường hợp thời tiết xấu, vở kịch sẽ được trình diễn trong hội trường).

Vé tham gia các cuộc thi và workshop thủ công hoàn toàn miễn phí, vé xem kịch là 30 cua-ron cho một người (trẻ em và người lớn đi cùng đều phải trả). Không cần phải đăng ký trước nếu muốn tham gia các cuộc thi. Vé xem kịch có thể mua trước tại văn phòng của Câu lạc bộ Klamovka từ ngày 6/5/2019. Sức chứa của hội trường là 60 chỗ.

Để biết thêm thông tin, xin hãy liên hệ với cô Radka Novotná, novotnar@ddmpraha.cz, 777 7051 706.