Home Sự kiện Linh hồn và linh hồn nhỏ bé hay Halloween tại Hvězda

Linh hồn và linh hồn nhỏ bé hay Halloween tại Hvězda

Ngày 2 tháng 11 từ 13 đến 19:30 Nhà thiếu nhi và thanh thiếu niên mời quý vị đến Hvězda tham gia sự kiện được gia đình yêu thích với chương trình phong phú do Praha 6 tổ chức. Theo truyền thống Trạm Kỹ thuật của Nhà thiếu nhi và thanh thiếu niên Thủ đô Praha sẽ tham gia vào các hoạt động của mình. Sau khi trời tối sự kiện sẽ kết thúc với đường mòn đáng sợ. Xin chào đón tất cả các hồn ma!

Để biết thêm thông tin về Trạm kỹ thuật và sự kiện này quý vị có thể truy cập vào trang web của Nhà thiếu nhi và thanh thiếu niên thành phố Praha.