Home Sự kiện Hãy nếm thử ẩm thực Bungari

Hãy nếm thử ẩm thực Bungari

Praha 4 và InBáze, z. S. tổ chức workshop nấu ăn, giới thiệu và nếm thử các món ăn của Bungari. Sự kiện diễn ra vào thứ sáu ngày 21 tháng 8 từ 16:30 tại Legerova 50 và được tổ chức như một phần của dự án Chúng ta cùng chung sống tại Praha 4 năm 2020 dành cho sự hội nhập của người nước ngoài do Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc đồng tài trợ. Người Séc và người nước ngoài từ Praha 4 có thể đăng ký tại email kvetenadze@inbaze.cz.